Kan man säga upp vikariat i förtid?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående uppsägningstid av ett vikariat. Avtalet gäller ett vikariat och det står "fr.o.m. 2020-05-01 och gäller till dess ordinarie befattningshavare återgår i tjänst, dock längst t.o.m. 2020-08-31." Längst ner står paragrafen "Uppsägningstid" och där står det att tiden "från såväl arbetstagare som från arbetsgivarens sida framgår av Lagen om anställningsskydd, LAS och av AB". Jag har läst båda lagar och har kommit fram att uppsägningstid i mitt fall är 1 månad. Stämmer det?Tacksam för svaret
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring anställningar och deras upphörande hittar vi i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Ett vikariat är en typ av tidsbegränsad anställning som endast får ingås för att ersätta en person på en viss tjänst för att upphöra antingen när tiden för anställningen löper ut eller personen som vikarien ersätter kommer tillbaka från arbetet (5 § LAS). I detta fall är den avtalade tiden för anställningens upphörande när ordinarie befattningshavare kommer tillbaka, dock senast 2020-08-31.

Ingen uppsägningsrätt vid en tidsbegränsad anställning

Som huvudregel gäller att man inte kan säga upp sig från en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör när den avtalade tiden infaller. Det krävs därför ingen uppsägning från arbetstagaren (4 § 2 st LAS). Under anställningen är arbetstagaren arbetsskyldig fram tills slutdatumet.

Undantag om uppsägning i förtid har avtalats

Vid en tidsbegränsad anställning så går det att avtala med arbetsgivaren om möjlighet till uppsägning, detta görs antingen genom anställningsavtalet eller genom kollektivavtal (4 § 2 st LAS). Har ett sådant avtal gjorts, så stämmer det att du har en månads uppsägningstid.

Ditt anställningsavtal

I ditt anställningsavtal står det att du vikarierar för någon och att din anställning upphör när ordinarie befattningshavare kommer tillbaka, men att anställningen som senast kommer att avslutas 2020-08-31 – dvs. oavsett om den du vikarierar för har kommit tillbaka eller inte. Denna formulering tyder på att din arbetsgivare kan avbryta vikariatet "tidigare" om personen kommer tillbaka innan planerat. Eftersom att din anställning verkar vara knuten till när den du vikarierar för kommer tillbaka, så är det sannolikt att det inte går att säga upp avtalet på en annan grund.

Jag skulle råda dig till att fråga din arbetsgivare, alternativt ditt fack, om hur avtalet ska förstås och klargöra huruvida uppsägning i förtid från din sida är möjligt eller inte.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1748)
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?
2021-04-15 Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?
2021-04-14 Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (91260)