Kan man säga upp sig upp sig och sluta samma dag under provanställning?

FRÅGA
hej har en mycket viktig fråga ang min provanställning jobbar på ett trp företag i sthlm men trivs inte det är ett bemmaningsföretag dom ringer hela tiden mycket övertid bara massa strul långa dagar fel lev adresser fel plockade pallar osv osv nu till min fråga kan jag sluta på dagen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken uppsägningstid som gäller vid en provanställning beror på vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen, om det finns något. Det är bra om du tar reda på om det finns ett kollektivavtal där du arbetar och ser vad det står för uppsägningstid där, om denna fråga är reglerad. Om du omfattas av ett kollektivavtal eller inte ska stå på ditt anställningsavtal. Den vanligaste uppsägningstiden i kollektivavtal vid en provanställning är 1 månad, både för arbetsgivare och arbetstagare.

Om du inte omfattas av något kollektivavtal eller uppsägningstid inte tas upp är det lag om anställningsskydd som gäller istället (2 § 3 st LAS). Enligt denna måste en arbetsgivare ge besked om att hen tänker avsluta anställningen i förtid minst två veckor i förväg (31 § LAS). En arbetstagare har däremot ingen sådan tidsfrist att ta hänsyn till utan kan säga upp sig och sluta samma dag (6 § 3 st LAS). I detta fall kan du alltså sluta på dagen även om viss framförhållning är uppskattat av arbetsgivaren.

Din uppsägningstid beror alltså på om det finns ett kollektivavtal eller inte och vad som i så fall står där. Ifall det finns ett kollektivavtal och det har en uppsägningstid på exempelvis 1 månad innebär det att du måste meddela din chef att du vill säga upp dig och att du därefter måste fortsätta jobba 1 månad till. Med andra ord är det inte säkert att det finns möjlighet att sluta på dagen om du inte trivs. Det är dock alltid bra att prata med din arbetsgivare om hur du känner, de kan alltid välja att avsluta din anställning direkt även om de har en rätt att be dig fortsätta 1 månad till. Om det inte finns något kollektivavtal är det istället LAS regler som gäller och då kan du säga upp dig på dagen.

Tänk på att säga upp dig tydligt och skriftligt så att du kan bevisa att du sagt upp dig vid en eventuell tvist.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?