Kan man säga upp sig innan man påbörjat sin visstidsanställning?

Hej!

Jag har fått ett sommarjobb som vaccinatör/underläkare på företag X, intermittent timanställning. Jag har skrivit på kontraktet men chefen har inte gjort det än och jag har inte fått nåt schema än. Jag undrar om jag kan säga upp mig redan nu utan problem?

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid uppsägning av anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

En visstidsanställning kan som huvudregel inte avslutas i förtid

Först kan konstateras att det inte finns något formkrav för anställningsavtal i svensk rätt, det vill säga att ett sådant avtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Dessutom krävs inga underskrifter för att anställningsavtalet ska vara juridiskt bindande.

Det framkommer inte i din text vilken anställningsform du har, vilket påverkar din möjlighet att avsluta anställningen. Enligt LAS finns det två anställningsformer – tillsvidareanställning och visstidsanställning (även kallad tidsbegränsad anställning). Även provanställning förekommer. Jag kommer dock utgå från i mitt svar att du har en visstidsanställning, eftersom en intermittent timanställning brukar grunda sig på en sådan (4 § och 5 § LAS).

En visstidsanställning löper mellan två datum och kräver ingen uppsägning för att den ska avslutas. Som huvudregel kan alltså anställningen inte avslutas i förtid av någon part. En visstidsanställning kan dock sägas upp om man skriver in i anställningsavtalet att anställningen löper "...dock längst till och med" alternativt en ömsesidig uppsägningstid.

En visstidsanställning kan avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder

Om det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägning gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man skrivit under och därmed arbeta under hela perioden. Gör du inte detta riskerar du att behöva betala skadestånd.

En visstidsanställning kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder. Exempelvis på grund av svek eller för att villkor är oskäligt med hänsyn till omständigheter i övrigt (30 § och 36 § avtalslagen).

Sammanfattning

Notera först att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange andra bestämmelser än vad lagen anger och därmed vad jag skrivit i min text.

Att din chef inte har skrivit på kontraktet än gör inte att anställningsavtalet i sig blir ogiltigt. Jag råder dig därför i första hand att ta kontakt med arbetsgivaren för att försöka komma överens om att frånträda avtalet. Generellt borde inte en arbetsgivare vilja ha en anställd som inte är intresserad av jobbet. Se dock till i sådant fall att få en skriftlig bekräftelse om överenskommelsen alternativt att kontraktet du skrivit på förstörs.

Som utgångspunkt kan inte en visstidsanställning sägas upp i förtid om inte annat har avtalats i anställningsavtalet. Har annat angivits i anställningsavtalet kan du avsluta anställningen men med risk för att arbetsgivaren kan kräva att du får arbeta under uppsägningstid.

En visstidsanställning kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder. Jag vet för lite kring omständigheterna i ditt fall men rent generellt kan vara svårt att ogiltigförklara avtalet på sådana grunder med hänsyn till bevisbördan.

Om inte något annat har avtalats i anställningsavtalet eller omständigheter föreligger så att du kan avsluta avtalet på allmänna avtalsrättsliga grunder, så kan du alltså inte säga upp dig utan problem.

Min rekommendation

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen rekommenderar jag dig att först kolla om den anger något särskilt gällande din fråga. Om du är medlem i ett fackförbund kan du även ta vidare frågan till dem för mer hjälp alternativt boka tid med en av våra kunniga jurister.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000