Kan man säga upp sig från sitt sommarjobb?

Vår dotter har sommarjobbat på en restaurang utan att ha fått ett skrivet avtal. Nu vill hon avsluta sitt arbete på dagen eftersom hon känner obehag inför jobbet och miljön. Kan hon göra det? Känner inte till något kollektivavtal

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara er fråga kommer jag att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS). I lagen finns det inget skriftlighetskrav beträffande anställningsavtal, vilket innebär att även ett muntligt avtal mellan er dotter och hennes arbetsgivare är bindande. 

Ett sommarjobb är en tidsbegränsad anställning (5 § LAS). Utgångspunkten är att tidsbegränsade anställningar inte kan sägas upp i förtid, såvida man inte har kommit överens om det när avtal om anställning träffades (4 § andra stycket LAS). Om en sådan s.k. uppsägningsklausul inte finns kan en tidsbegränsad anställning endast avslutas om det finns avskedandegrund (18 § LAS), t ex om arbetsgivaren utan grund vägrar att betala ut lön eller gjort sig skyldig till ett allvarligt brott. Om en sådan grund inte finns, måste den anställde jobba under hela den avtalade tiden. Om den anställde uteblir från arbetet kan denne riskera att få betala skadestånd och arbetsgivaren kan visa på att denne har lidit ekonomisk skada på grund av att den anställde bryter avtalet. 

Slutsats

Eftersom ni skriver att det inte finns ett skriftligt avtal verkar det osannolikt att er dotter och hennes arbetsgivare har kommit överens om en uppsägningsklausul – men om så skulle vara fallet, kan det bli svårt för er dotter att bevisa det eftersom hon inte har det på papper. Er dotter kan alltså inte avsluta anställningen utan att komma överens med sin arbetsgivare om det. Jag råder henne därför att prata med arbetsgivaren så att de förhoppningsvis kan komma till en ömsesidig överenskommelse. 

Jag hoppas att ni fick svar på frågan!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”