Kan man säga upp ett TV-abonnemang med bindningstid om kanaler försvinner?

2017-09-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej vi har ett abonnemang hos Boxer tv. Vi är nu bundna på detta abonnemang i två år. Min tjej tecknade detta abonnemang endast för hon vill se Sofias änglar på kanal 5. Nu har Boxer släckt ner ett flertal av hennes kanaler bla kanal 5 Eurosport kanal 10 och 11 mm. Nu vill hon absolut inte ha kvar abonnemanget då hon ändå inte kan se den kanal hon ville ha och betalar för. Vi anser att Boxer gör sig skyldiga till kontraktsbrott då de inte levererar det de lovade när hon skrev på kontraktet. Kan vi häva abonnemanget??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsfrihet råder

Det finns ingen lag som särskilt reglerar avtal om TV-abonnemang. Detta medför att full avtalsfrihet råder, vilket innebär att du och Boxer har möjlighet att avtala om i princip vad som helst.

Huvudregeln är att avtal ska hållas

Huvudregeln i den svenska avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att båda parter ska fullfölja sina förpliktelser; i ditt fall ska du betala kostnaden för abonnemanget och Boxer ska leverera de tjänster du har betalat för. Ingen av parterna har utan vidare någon möjlighet att säga upp ett avtal med bindningstid i förväg.

På grund av att utgångspunkten är att avtal ska hållas är de lagreglerade möjligheterna att säga upp avtal få. I avtalslagen, som gäller för alla avtal, finns dock ett antal situationer när ett avtal kan hävas. Dessa bestämmelser gäller t.ex. om någon har lurat dig att ingå ett avtal (30 § avtalslagen). Det finns även en mer allmänt hållen regel, som dock tillämpas mycket restriktivt av Högsta domstolen, som säger att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas eller åsidosättas helt (36 § avtalslagen). Med hjälp av denna paragraf kan man, åtminstone teoretiskt, åsidosätta avtalsvillkor som innebär bindningstid med hänsyn till att kanaler som ursprungligen ingick i din flickväns kanalutbud har försvunnit.

Boxers avtalsförhandlingar med Discovery Networks (som tillhandahåller bl.a. Kanal 5) verkar ha dragit ut på tiden. Utan att veta exakt hur länge dessa kanaler kommer att vara borta från kanalutbudet kan jag inte uttala mig om det är oskäligt med två års bindningstid. Utgör kanalerna en majoritet av din flickväns kanalutbud och kanalerna försvinner permanent är det inte orimligt att anta att en domstol hade ansett att bindningstiden är oskälig. Boxer och Discovery Network kommer dock troligtvis att komma överens om ett nytt avtal inom kort. Enligt min mening är därför avtalsvillkoret, dvs. bindningstiden på två år, inte oskäligt och avtalet kan därför inte hävas.

Erbjuder avtalet med Boxer någon hävningsmöjlighet?

I Boxers allmänna villkor kan man i punkt 16.2 läsa följande angående kundens rättigheter när kanalutbudet förändras: "Om ändringen innebär en väsentlig förändring av kanalutbudet har du rätt att säga upp ditt/dina abonnemang."

Min tolkning av avtalsklausulen är att din flickvän har rätt att säga upp avtalet, oberoende av bindningstid, om en väsentlig förändring av Boxers kanalutbud har skett. Vad jag kan se har nio kanaler försvunnit av totalt nästan 50 kanaler. Exakt hur en domstol hade tolkat klausulen är svårt för mig att avgöra, men enligt min mening torde en temporär minskning med nio av 50 kanaler inte kunna tolkas som en väsentlig förändring, åtminstone inte om det finns andra kanaler med likartat innehåll.

I andra sammanhang när uttrycket "väsentlig" används (se t.ex. 29 § konsumentköplagen) brukar man se på den avtalsbrytande partens möjligheter att minska effekterna av felet (avtalsbrottet i detta fall) genom andra åtgärder; hävningsrätt föreligger i så fall om felet inte går att åtgärda. Det finns i dessa lagar ingen generell rätt för köparen att häva ingångna avtal på grund av minsta lilla fel, utan köparen förväntas tåla relativt mycket innan hävningsrätt föreligger. I din flickväns fall går "felet" att åtgärda, förutsatt att Boxer och Discovery Network kan komma överens om ett nytt avtal.

Mitt råd till er

Mitt råd till er är i första hand att prata med Boxer och försöka hitta en lösning. Är ni missnöjda med Boxers agerande kan ni alltid vända er till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar konsumenttvister (information om hur ni går till väga finner ni här). ARN:s beslut är visserligen inte bindande, men de allra flesta företagen brukar rätta sig efter dem.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94159)