Kan man säga upp ett tidsbegränsat vikariat?

FRÅGA
Hej!Jag har för tillfället ett vikariat som jag skulle vilja säga upp mig ifrån. Jag har förstått att det kan vara svårt att säga upp sig från ett vikariat, men jag kollade på mitt anställningsavtal där det står så här: Anställningen avser en Vikariat. Anställningen löper from den 18 april 2017 och längst t.o.m den 01 april 2018. Anställningen kan bringas att upphöra i förtid med en uppsägningstid om 30 dagar. Anställningen upphör automatiskt, utan föregående uppsägning den 01 april 2018.Jag tolkar det som att jag har en uppsägningstid på 30 dagar. För visst gäller det åt båda hållen, och inte bara att arbetsgivare har rätt att säga upp mig?Tack på förhand,Belinda
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att frågan rör sig om din rätt att säga upp dig från vikariatet så kommer jag inte beröra arbetsgivarens rätt att göra det och vilka skyldigheter hen isåfall har. Svaret till frågan finns att hitta i lagen om anställningsskydd (LAS).

Ingen uppsägningsrätt vid en tidsbegränsad anställning
Som huvudregel gäller att man inte kan säga upp sig från en tidsbegränsad anställning. Vad som är och får vara en tidsbegränsad anställning radas upp i lagen, ett vikariat är en typ av en tillåten tidsbegränsad anställning (5 § LAS). En tidsbegränsad anställning upphör när den avtalade tiden infaller. Det krävs därför ingen uppsägning från arbetstagaren (4 § 2 st LAS). Under anställningen är arbetstagaren arbetsskyldig fram tills slutdatumet. Det är därför riskfyllt att ingå en tidsbegränsad anställning eftersom att man inte kan frånträda den.

Undantag - avtalad uppsägning i förtid
Endast om det inte har avtalats något sinsemellan arbetsgivaren och arbetstagaren har ingen av parterna rätt att avsluta anställningen. Om det däremot har avtalats om en möjlighet att säga upp avtalet innan tiden löpt ut är detta en giltig utväg (4 § 2 st LAS). Du kan därför säga upp dig från ditt vikariat eftersom att avtalet inte begränsar uppsägningsrätten till enbart arbetsgivaren. Du måste däremot iaktta uppsägningstiden om 30 dagar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97676)