Kan man säga upp en VD utan saklig grund?

FRÅGA
Jag har förstått att personer i ledande position i ett företag (tex VD) har inte skydd enligt LAS. Det betyder att arbetsgivaren kan säga upp anställningen utan att ange en saklig skäl. Kan man göra det även under en pågående sjukskrivning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som blir aktuella i detta fall är anställningsskyddslagen (LAS).

Som utgångspunkt krävs att det föreligger sakligt grund i form av antingen arbetsbrist eller personliga skäl för att arbetsgivaren ska kunna säga upp en anställd (7 § LAS). Precis som du säger gäller detta dock inte personer med företagsledande ställning (1 § LAS andra stycket första punkten). En VD omfattas i allra högsta grad av begreppet företagsledare och undantas därför från tillämpningen av hela LAS.

Detta innebär precis som du skriver att arbetsgivaren kan säga upp anställningen utan det föreligger saklig grund. VD har ett sämre anställningsskydd eftersom VDn har en förtroendeställning i förhållande till styrelsen. Om förtroende för VD saknas ska det vara enkelt att ersätta denne.

Det ska dock noteras att det i avtalet med VDn kan finnas avtalad uppsägningstid som man då måste förhålla sig till. Rätt till uppsägningstid kan alltså följa av avtalet. Uppsägningstid enligt LAS aktualiseras dock inte. Det kan också finnas andra avtalsvillkor som rör just uppsägning i avtalet med VDn, vilka man då måste förhålla sig till.

Att VDn är sjukskriven påverkar inte rätten att säga upp.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96504)