Kan man säga upp en arbetstagare på grund av sen ankomst?

FRÅGA
Hej,Har man rätt att säga upp en tillsvidare anställd personal utan uppsägningstid om den har miskött sig och orsakat ekonomisk skada till företaget? Det gäller sen ankomst till arbetsplatsen utan vänliga skäl. Hen hade helt enkelt försovit sig två dagar i rad och inte kom till jobbet i tid. Chefen var tvungen att ringa upp hen och dag två svarade hen inte alls. Hen blev varnad skriftligt att sena ankoster kan leda till uppsägningen sedan tidigare. Företaget försökte lösa problemet och ändrade tiderna men det tyckte inte den personen om och har lovat att sköta sig i framtiden. Nu hände det värsta att personen var inte på plats och ingen av kunder hade möjlighet att uttnyta servicen de betalar för. Två dagar i rad utan varning. Det har orasakat ekonomisk skada till verksamheten. Tack!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar när man har rätt att säga upp anställd med tillsvidareanställning.

Som huvudregel gäller att uppsägning av en arbetstagare får ske om det föreligger saklig grund (7 § LAS). I detta fall rör det sig om uppsägning på grund av personliga skäl. För att avgöra om uppsägningen i fråga får ske måste man alltså avgöra om det föreligger en saklig grund för att säga upp personen.

Avseende sen ankomst gäller att någon enstaka sen ankomst inte utgör grund för uppsägning. Om däremot beteendet upprepas utan att förbättring sker, trots varningar från arbetsgivaren, kan skälig grund föreligga. Arbetsgivaren ska som huvudregel ge den anställde en varning för att informera om att anställningen kan komma att upphöra om beteendet upprepas. I det aktuella fallet framgår det att personen i fråga har blivit skriftligt varnad varför saklig grund för uppsägning bör föreligga.

En annan förutsättning för uppsägning är att arbetstagarens misskötsel har orsakat skada för arbetsgivaren. I det aktuella fallet verkar det som att personens beteende har inneburit sakta för arbetsgivaren varför uppsägningen bör anses som skälig.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77193)