Kan man säga upp den som är långtidssjukskriven för att det inte finns något jobb att erbjuda?

FRÅGA
kan en kommunanställd förskolelärarinna med lång sjukskrivningshistorik pga "familjeproblem" en dotter med asperger och en som skär sig efter våldtäkter med pistol i munnen av gängkriminella, själv har hon problem med högt ljud på förskolan mm, hon har under två års tid arbetstränat och nu har kommunens tålamod tagit slut då de inte kan erbjuda något jobb som kan passa utan avskedat henne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga rör det sig om en arbetstagare som varit sjukskriven under en längre tid på grund av såväl familjeproblem som höga ljud på arbetsplatsen. Vederbörande har under två års tid arbetstränat; dock har arbetsgivaren (kommunen) nu valt att säga upp henne då de inte kan erbjuda något jobb som passar henne. Du undrar om det är riktigt att det får gå till på detta vis.

För att en arbetsgivare ska ha möjlighet att säga upp en arbetstagare krävs saklig grund. En uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig (7 § första och andra stycket LAS). Vid uppsägning gör man skillnad mellan arbetsbrist och personliga skäl. Personliga skäl är uppsägning som hänger samman med arbetstagaren (ofta t.ex. beteenden som misskötsamhet, samarbetssvårigheter osv.). Arbetsbrist är definierat som allt som inte är personliga skäl.

Den som är sjukskriven är inte skyddad från uppsägning vid arbetsbrist. Arbetsbristen kan exempelvis handla om nedskärningar på arbetsplatsen eller omorganisering av verksamheten. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska turordningslistor följas; ofta baserat på anställningstid.

Som jag tolkar det i din fråga handlar uppsägningen i detta fallet om en uppsägning på grund av personliga skäl. Som angivet enligt ovan krävs det saklig grund för uppsägningen och sådan saknas som det är skäligt att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. Sjukskrivningen i sig är inte saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren har en långtgående rehabiliteringsskyldighet, i vilken kan ingå att arbetstagaren exempelvis får arbetsträna (så som skett i det fall du beskriver). Sjukdom kan dock i förlängningen utgöra grund för uppsägning. Om arbetstagaren till slut har så nedsatt arbetsförmåga att den inte kan utgöra något arbete av betydelse för arbetsgivaren kan uppsägning ske.

I det fall du beskriver kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av om huruvida arbetsgivaren handlat rätt eller ej. Uppsägning kan i vissa fall leda till uppsägning; om arbetstagaren har så nedsatt förmåga att den inte kan utgöra något arbete av betydelse för arbetsgivaren kan det finnas saklig grund för uppsägning. Det krävs även att arbetsgivaren uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar.

Om den arbetstagare du beskriver är medlem i facket är min rekommendation att hon kontaktar förbundet för stöd och hjälp. Är hon däremot inte medlem i facket kan det vara en idé att kontakta en jurist som går igenom vad som skett och om kommunen handlat rätt. Är ni intresserade av kontakt och hjälp av en jurist från Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1721)
2021-03-06 Kan jag bli uppsagd på grund av tidigare brottslighet?
2021-03-05 Kan jag bli avskedad om jag har sex med en kollega på jobbet?
2021-03-03 Kan jag avsluta provanställning innan jag börjat?
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?

Alla besvarade frågor (89961)