FrågaKÖPRÄTTÖvrigt27/08/2021

Kan man reklamera fel i tjänst efter 3 år samt om näringsidkaren gått i konkurs?

Juni 2018 blev min bil påkörd och tagen till verkstad av försäkringsbolaget. Efter att den kom från verkstaden den 9 september ställdes den direkt in för vintern, det är en veteransportbil som inte används så mycket. 2019 och 2020 var jag sjuk och kunde inte använda bilen. Nu i sommar tänkte jag att jag skulle börja köra lite igen och märker att bilen är ju fortfarande skev, och huv och dörrar och ratt sitter på sned. Lacken är heller inte OK. Kan jag på något sätt få detta åtgärdat genom den gamla försäkringen? Verkstaden finns inte längre och jag har tyvärr bytt försäkringsbolag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

jag förstår det som att din bil genomgått en reparation som ditt försäkringsbolag ombesörjt och att du nu, 3 år senare, upptäckt fel i reperationsarbetet.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du har möjlighet att reklamera reparationen samt översiktligt redogöra för hur du kan gå tillväga.

jag utgår från att det är ditt försäkringsbolag som har avtalat med reparatören om servicen.

Då det saknas direkt tillämplig lag på tjänster som beställs av näringsidkare används konsumenttjänstlagen (ktjl) som ett riktmärke för hur situationen ska hanteras.

Kan du reklamera?

Om det är så att försäkringsbolaget har ordnat med servicen via en reparatör som de har avtal med är det framförallt ditt gamla försäkringsbolag du ska vända dig till. Tyvärr går det inte att svara på vilka frister som gäller för reklamation då man i första hand utgår från avtalet som föreligger mellan försäkringsbolaget och reparatören.

I konsumenttjänstlagen har man rätt att reklamera inom 3 år förutsatt att man inte haft möjlighet att upptäcka felet inom "skälig tid" ( reklamation som sker inom 2 månader är alltid inom skälig tid) (jfr 17 § ktjL).

Vad ska du göra?

Då det har gått förhållandevis lång tid samt att felen, så som du beskriver i frågan, verkar varit förhållandevis enkla att upptäcka vid en undersökning omedelbart efter reparationen kan reklamation vara svår att genomföra. Du har nämligen en skyldighet att undersöka bilen efter reparationen för att upptäcka just fel. I och med att den "skäliga" reklamationsfristen har passerats ställs högre krav på att felen inte kunnat upptäckas inom denna period.

Dessutom har den reparatören som svarar för felen gått i konkurs, det innebär att det saknas ett ansvarssubjekt för felen. De möjligheter som står till buds är att kontakta ditt gamla försäkringsbolag och försöka lösa situationen tillsammans med dem.

Slutsats

Med tanke på den långa perioden som gått samt att reparatören har gått i konkurs är ditt enda alternativ att vända dig till försäkringsbolaget och försöka få till stånd en lösning med dem. De har däremot ingen skyldighet att bekosta eventuella avhjälpande då det är i första hand reparatören som bär det ansvaret.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här:

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”