Kan man polisanmäla våldtäkt och misshandel om det senaste övergreppet skedde för två år sedan?

2020-02-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejOm en man våldtagit sin fru under flera år och misshandlat både frun och barnen på ett tortyrliknande sätt. Hur långt efter kan man göra polisanmälan? Det senaste övergreppet skedde för ca två år sen.Tacksam för svar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Kort svar

De gärningar du beskriver i din fråga kan utgöra olika typer av brott. Inget av dessa brott har en kortare preskriptionstid än fem år. Det är därför möjligt att göra en polisanmälan som kan leda till åtal, även om det senaste övergreppet skedde för ca. två år sedan.

Hur lång preskriptionstid har ett brott?

Man brukar tala om att brott kan preskriberas efter viss tid förflutit sedan händelsen. Om preskriptionstiden löper ut finns det inte längre möjlighet att åtala gärningspersonen. Nedan presenteras ett mer utförligt svar som förklarar hur man kan utläsa ett brotts preskriptionstid.

I svaret hänvisas till bestämmelser i brottsbalken (BrB).

Brottets straffskala avgör preskriptionstidens längd

Olika brott har olika lång preskriptionstid. Dessa framgår av brottsbalkens 35:e kapitel. Preskriptionstidens längd varierar med hänsyn till hur brottets straffskala ser ut. För att utläsa hur lång preskriptionstid ett brott har måste man alltså dels titta på 35:e kapitlet i brottsbalken, och läsa detta tillsammans med den specifika brottsbestämmelsen.

Exempel på hur preskriptionstiden beräknas

Preskriptionstid för våldtäkt

Huvudbrottet, som kallas för våldtäkt, finns i BrB 6 kap. 1 § första stycket.

1. För brottet våldtäkt finns det föreskrivet en straffskala som inrymmer fängelse i lägst två år och högst sex år.

2. I BrB 35 kap. 1 § tredje punkten, kan vi utläsa att preskriptionstiden är tio år, om det "svåraste" straffet för brottet är högre än två år (se punkten 2) men inte högre än åtta år.

3. Preskriptionstiden för våldtäkt är alltså tio år sedan gärningstillfället. (Detsamma gäller för våldtäkt som bedöms vara av mindre grov art, samt det brott som kallas för oaktsam våldtäkt, se BrB 6 kap. 1a §. )

Preskriptionstid för grov våldtäkt

Bestämmelsen om grov våldtäkt, finns i BrB 6 kap. 1 § tredje stycket.

1. För brottet grov våldtäkt stäcker sig straffskalan mellan fängelse i lägst fem år och högst tio år.

2. I BrB 35 kap. 1 § fjärde punkten, kan vi utläsa att preskriptionstiden är femton år, om det svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år.

3. Preskriptionstiden för grov våldtäkt är femton år.

Preskriptionstid för misshandel

Enligt samma logik kan vi titta på brottet misshandel. Även detta brott är indelat i olika grader.

För misshandel av normalgraden (BrB 3 kap. 5 §) är preskriptionstiden fem år

För grov misshandel (BrB 3 kap. 6 § första stycket) är preskriptionstiden tio år, och för det ännu grövre brottet som kallas synnerligen grov misshandel (BrB 3 kap. 6 § andra stycket) är preskriptionstiden femton år.

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

Systematiskt eller upprepat våld, våldtäkter och andra kränkningar kan utgöra andra typer av brott, såsom grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning. Se BrB 4 kap. 4a §. För dessa brott är preskriptionstiden tio år.

Observera även följande:

Vilken grad har brotten?

Brotten våldtäkt och misshandel kan bedömas ha en särskild grad. Det finns mindre svåra varianter av brott, såsom brottet ringa misshandel, vilket har en preskriptionstid på två år. Misshandel med inslag av tortyr är inte ringa misshandel. Det är ett mycket grovt brott. Därför har jag utelämnat ringa misshandel i ovan beräkning.

Vid sexualbrott mot barn beräknas preskriptionstiden från barnets 18-års dag

Andra sätt att beräkna preskriptionstiden kan bli aktuella. För vissa brott mot barn börjar preskriptionstiden löpa först dagen då barnet blir myndigt, BrB 35 kap. 4 § andra stycket. Det rör sig om sexualbrott mot barn, barnpornografibrott och könsstympning av barn.

Vill även tipsa om att det finns stöd och hjälp att få när en blivit utsatt för brott

Kontakta för exempel:

Brottsofferjouren - Tel: 0200 212019

Kvinnofridslinjen - Tel: 020 505050

BRIS - stöd för barn och unga - Tel: 116 111

riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) finns en möjlighet att söka efter lokala organisationer.

Polisen upplyser om vilken typ av stöd och hjälp som finns att få för brottsutsatta.

Med förhoppning att detta svar har varit till hjälp för dig. Tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline om du har fler frågor eller funderingar.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2436)
2020-09-19 Vad är straffvarning?
2020-09-18 Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.
2020-09-18 Bidragsbrott
2020-09-18 Blir det automatiskt kontaktförbud efter en misshandelsdom?

Alla besvarade frågor (84165)