FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder10/06/2018

Kan man påverka påföljden vid brott om man samarbetar med polisen?

Kan man få sänkt straff eller borttagning av brott med samarbete av polisen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige tillämpar vi inte det så kallade "plea bargain" som innebär att man förhandlar med den misstänkte angående exempelvis att man byter bort ett straff för information om ett brott. Däremot kan samarbete med polisen leda till att ha betydelse vid påföljdsbestämningen. I 29 kap. 5 § p. 5 brottsbalken föreskrivs det att "om den frivillige angett sig eller lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredning av brottet" utgör detta ett så kallat billighetsskäl som kan påverka straffvärdet i förmildrande riktning. Detta innebär således att man kan få ett mildare straff om man hjälper polisen i utredningen angående sina egna brott. Hur mycket detta påverkar är det svårt att svara på eftersom det är olika från fall till fall och det finns omfattande svåröverskådelig praxis rörande detta.

Med vänlig hälsning,
Claudia Perra-MorinRådgivare