Kan man övertaga makas uppskovsbelopp?

2016-11-28 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej, finns möjligheten att make kan överta makans uppskovsbelopp från en gemensamt ägd fastighet?
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Er fråga!

Eftersom Er fråga gäller uppskovsbelopp vid försäljning av, vad jag tolkar som, privatägd fastighet är det inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229, som reglerar frågan.

För att få uppskov krävs som utgångspunkt att man har ägt hela eller del av både den sålda bostaden (ursprungsbostaden) och den förvärvade bostaden (ersättningsbostaden). Det är endast den kapitalvinst som uppkommer från avyttring av den del man själv äger som går att uppskov för.

Det går att övertaga makans uppskovsbelopp om hennes "nya" bostad övergått till Er genom arv, testamente eller bodelning och uppskovet inte ska återföras till beskattning. Då ska uppskovsbeloppet i stället överföras till Er som den nya ägaren.

Hoppas Ni har fått svar på Er fråga!

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppskovsavdrag (68)
2020-04-28 Kan jag betala av uppskovsbeloppet från en villaförsäljning?
2020-02-16 Vad händer med uppskovsbeloppet när ett samboförhållande upphör?
2019-12-11 Hur ska man tänka kring uppskov? Hur beskattas det och vad händer om den skattskyldige avlider?
2019-10-30 Avdrag för uppskovsbelopp

Alla besvarade frågor (85497)