Kan man överklaga riksdagens lagar om ersättning till riksdagsledamöter och statsråd med mera?

2019-03-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan man överklaga Riksdag/Regering deras egna lagar om Pension, lönesättning, fallskärmsavtal. Förstår inte att dom har rätt att sätta sina egna löner
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är inte möjligt för en enskild medborgare att överklaga eller annars begära överprövning av riksdagens beslut om ersättning till riksdagsledamöter, statsråd, m.m.

Regler om ersättning till riksdagsledamöter finns i lagen om ersättning till riksdagens ledamöter. Enligt 3 kap 1 § denna lag har varje riksdagsledamot rätt till ett månatligt arvode, vars storlek bestäms av Riksdagens arvodesnämnd. Samma sak gäller i princip för statsråden, med den skillnaden att deras rätt till ersättning stadgas i lag om arvode till statsråden m.m.

Det är alltså riksdagen som genom lag bestämmer grundvillkoren kring ersättningen till riksdagens ledamöter och statsråden. Det saknas helt och hållet rättsliga möjlighet för en enskild medborgare att överklaga eller annars begära överprövning av riksdagens beslut om arvode, eller Riksdagens arvodesnämnds/Statsrådsarvodesnämndens beslut om arvodenas storlek.

Detta är alltså vad som gäller juridiskt. Huruvida det är lämpligt att riksdagsledamöterna får sätta sin egen lön, eller huruvida denna befogenhet använts på ett försvarligt sätt, är politiska frågor som jag inte kan uttala mig om inom ramen för detta svar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar så får du gärna ställa fler frågor i stil med den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1142)
2020-08-04 Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?
2020-07-28 Kan vårdnadshavare vara skriven på annan adress än deras barn?
2020-07-26 Kan man byta födelsedatum?
2020-07-19 Får jag ha en privatfest med 45 personer?

Alla besvarade frågor (82649)