Kan man överklaga ett beslut om kontaktförbud?

2020-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag är förbjuden att kontakta mitt ex.... om jag överklagar hur stor chans har jag att få positiv besked? Hur och var? Tack.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du har funderingar kring hur man går tillväga för att överklaga ett beslut om kontaktförbud och vad chansen är att ditt överklagande bifalls, dvs vinner.

Regler kring kontaktförbud finns främst i lagen om kontaktförbud.

Frågan om kontaktförbud beslutas av en åklagare. Är du inte nöjd med åklagarens beslut kan du begära att det ska prövas av tingsrätten. En sådan begäran kan du göra antingen muntligen eller skriftligen till den åklagare som beslutade om kontaktförbudet. Åklagaren överlämnar sedan ärendet till tingsrätten (14 § lagen om kontaktförbud).

Vad ska överklagan innehålla?

Enligt 21 § lagen om kontaktförbud och 7 § lagen om domstolsärenden, ska överklagan innehålla uppgifter om följande:

- det beslut som överklagas

- i vilken del beslutet överklagas och den ändring i beslutet som yrkas

- grunderna för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga och

- de bevis som åberopas och det som ska styrkas med varje särskilt bevis

Efter att åklagaren överlämnat ärendet till tingsrätten kan rätten besluta att ett kontaktförbud tills vidare inte ska gälla, enligt 17 § lagen om kontaktförbud. Jag även upplysa dig om att du själv står för din rättegångskostnader, se 20 § lagen om kontakförbud. Det kan vara bra att anlita en advokat, då det kan vara till stor hjälp! Det är dock inget krav.

Resultatet?

Det är tyvärr svårt att uttala mig om hur goda chanser du har att få ett positivt besked genom överklagan då det beror på omständigheterna i ditt specifika fall.

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2467)
2020-10-26 Är Ligandrol och Embrosam dopingklassade?
2020-10-24 Hets mot folkgrupp
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (85418)