Kan man överklaga en kontrollavgift för olovlig parkering pga felsatt p-skiva genom att visa på andra omständigheter?

2019-10-28 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! jag har parkerat min bil i Vällingby utanför kattstallet och ställde min p skiva till fel tid. Jag valde kl. 12.30 istället för 11.30 och fick böter på 1100 kr. Jag kom tillbaka till bilen kl. 12.15 och kontrollavgiften utfärdades kl. 11.40. Orsak var att jag parkerad längre än tillåten enligt p -skivan. Min fråga är: kan jag vinna om jag bestrider kontrollavgiften eftersom jag kan bevisa att kl. 11.00 var i centrala Stockholm genom att visa info från Transportstyrelsen, vilken betalstation jag passerat och vilken tidpunkt? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tyvärr tror jag inte att du kommer nå någon framgång med en sådan talan. Jag ska förklara varför.

Varje person är ansvarig för att sätta p-skivan rätt

I lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering lyder 10§: Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.

Det finns rättsfallspraxis på detta område som tyder på att man själv är ansvarig för att sätta sin p-skiva eller p-biljett åtkomligt och korrekt, se RH 1998:78.

I rättsfallet RH 1998:78 hade en person köpt en parkeringsbiljett och placerat den vid vindrutan. När han sedan kommer tillbaka till bilen finner han en parkeringsbot, så kallad kontrollavgift, fäst på vindrutan. Det visar sig att parkeringsbiljetten han köpt hade hamnat på golvet. Han överklagar med stöd av 10§ som jag beskrev ovan.

Hovrätten dömer till parkeringsbolagets fördel, och mannen tvingas betala boten. Domstolen framför att systemet med parkeringsautomater som skriver ut en parkeringsbiljett bygger på att biljetten är synlig i fordonet. Detta är nödvändigt för att möjliggöra en kontroll. Därför ansåg domstolen att det är den parkerade som ska stå risken för att biljetten inte varit synlig på grund av omständigheter som denne kunnat råda över, till exempel att se till att biljetten inte blåser bort.

Detta går att tolka rättsfallet som att det finns ett långgående ansvar för varje person att sätta sin p-biljett eller p-skiva rätt.

Att visa när du passerade tull hjälper inte

Tyvärr tror jag inte att information om vilken tid du passerade en tull kommer att vara till någon hjälp. Anledningen är att du måste kunna styrka vilken tid du ställde bilen på parkeringen. Det åstadkommer du inte genom information om vad klockan var när du passerade en tull. Det finns helt enkelt ett glapp däremellan som du måste kunna bevisa, och även då kan rätten anse att det inte är tillräckligt styrkt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (381)
2020-02-13 Kan två parkeringsböter utfärdas inom 24 timmar?
2020-01-31 Parkeringsbot trots betald avgift
2020-01-29 Kontrollavgift vid bristfällig skyltning
2020-01-14 Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (77210)