FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt22/08/2020

Kan man överklaga en dom som fallit fyra år sedan, om inte vad kan man annars göra?

Hej jag blev dömd för våldtäkt 4år sen och den tjejer vill ha bara pengar hon hade ljugit och sa att jag hade stoppat min fingrar till hennes vagina, det stämmer inte vad kan jag göra anlita en advokat eller?

Lawline svarar

Hej!

Domstolen fann alltså dig skyldig till brottet våldtäkt för fyra år sedan i enlighet med 6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB). Är du missnöjd med domen ska ett överklagande ske inom tre veckor från det att domen meddelades, dvs. för lång tid har gått för att kunna överklaga domen; du har förlorat rätten att överklaga. Domen har vunnit laga kraft och huvudregeln är att dom som vunnit laga kraft ska gälla. Konsekvens och tillförlitlighet till att dom som faller faktiskt gäller är centralt i ett modernt rättssystem.

Sista möjligheten för dig att omkullkasta domen är resningsinstitutet. Du kan alltså begära resning i målet. Förutsättningen är att något av följande förekommit:

grovt rättegångsfel; jäv hos domare, åklagare eller vittne,eller om vittne har ljugit,eller om någon skriftlig handling som åberopats till bevis har varit falsk,eller om det framkommit bevis på senare tid som mycket starkt talar för oskyldighet; omständighet eller bevis som inte förebringats tidigare, sannolikt skulle ha lett till att den tilltalande frikänts, eller brottet ansetts mildare

58 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740)

Resning beviljas som sagt sällan av Högsta domstolen, normalt leder resning till en ny rättegång i den domstol som senast dömt. Domstolen ska då pröva om domen ska ändras.

Vad du kan göra nu

Behöver du rådgöra kring en eventuell resningsansökan, anmodar jag dig att kontakta någon av Lawlines professionella jurister https://lawline.se/contact

Pontus FridénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”