FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis08/09/2017

Kan man överklaga avslag på ansökan om vapenlicens?

Hej! Min son blev av med sin vapenlicens efter en grov rattfylla för drygt 3år sedan. Han provade att söka om licensen för 1år sedan, men fick avslag med hänvisning att det är praxis att 3år skall gå innan licens kan ges. Han ringde Polisen för 3mån sedan för att kolla och dom sade att skicka in ansökan då et är 3år som gäller. Nu har han fått avslag igen när det har gått 3år 2mån, och nu säger dom att det skall gå 4år. Vad kan man göra? Går det att överklaga till högre instans?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polismyndigheten är den myndighet som prövar ansökningar om vapenlicens. Riktlinjer för besluten finns i rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13 FAP 551-3). Enligt föreskrifterna är en förutsättning för beviljande av vapenlicens att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Den som begått ett brott som påverkar lämpligheten bör inte meddelas tillstånd att inneha skjutvapen förrän en viss tid gått sedan brottet begicks – vid rattfylleri skrivs att vapenlicens i normalfallet inte bör ges förrän minst tre år förflutit sedan gärningen begicks. Vidare skrivs att den som omhändertagits enligt lagen om berusade personer, normalt inte bör ges tillstånd att inneha vapen förrän två år förflutit från dagen för det senaste omhändertagandet. Därutöver bör enligt föreskrifterna den som visar en bristande respekt för gällande författningar genom att regelbundet begå någon form av lagöverträdelser inte meddelas tillstånd att inneha vapen.

För din sons del innebär regleringen som beskrivits ovan att den 3-åriga minimi-tidsgränsen har passerats. Detta gäller under förutsättning att han inte gjort andra lagöverträdelser eller blivit omhändertagen enligt lagen om berusade personer under denna period. Även om din son agerat fullständigt laglydigt de senaste tre åren har han, som framgått ovan, inte någon rättighet att få vapenlicens om han inte bedöms vara lämplig utifrån de riktlinjer som satts upp.

Är din son missnöjd med polismyndighetens beslut och motiveringen till det har han möjlighet att överklaga. Information om hur detta går till bör ha förmedlats i samband med avslaget på ansökan. Överklagan sker hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets din son var folkbokförd vid tidpunkten för avslaget (10 kap. 1 § första stycket vapenlagen).

Behöver du hjälp med upprättande av överklagande rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänlig hälsning,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo