Kan man överklaga återkallelse av körkort på grund av medicinska skäl?

2020-05-17 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hur kan jag överklaga en läkare beslut att jag inte får köra bil?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar till dig kommer jag att behandla de bestämmelser som rör körkort och läkares anmälningsskyldighet till Transportstyrelsen om den misstänker att någon inte uppfyller kraven för körkort på grund av medicinska skäl. Bestämmelserna om detta finns i körkortslagen (KörkL).

Utan att veta tillräckligt med informationen utifrån din fråga, tolkar jag din fråga som att du fått beslut från Transportstyrelsen om att ditt körkort blivit återkallat på grund av medicinska skäl.

kares anmälningsskyldighet

En läkare är skyldig att anmäla till Transportstyrelsen om denne finner att någon är medicinsk olämplig att inneha körkort (10 kap. 5 § KörkL). Ett körkort kan återkallas på grund av sjukdom, skada eller liknande och personens förutsättningar att föra motorfordon trafiksäkert (5 kap. 3 § p. 7 KörkL).

Hur överklagar man återkallelse av körkort?

Transportstyrelsens beslut att återkalla körkort går i vissa fall att överklaga. Ett överklagande görs till förvaltningsrätten (8 kap. 1 § KörkL). Av 8 kap. 1 § första stycket KörkL framgår vilka beslut som går att överklaga.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Om ett körkort har blivit omhändertaget på grund av medicinska skäl kan inte beslutet överklagas (5 kap. 7 § p. 3 KörkL). Beslut som har fattas av medicinska skäl går alltså att inte överklaga (8 kap. 2 § p. 5 KörkL).

Råd till dig: Information om hur man överklagar beslut om återkallelse finns i beslutet du fick från Transportstyrelsen. Jag skulle därför rekommendera dig att du först ser vad som står i ditt beslut och i andra hand kontaktar Transportstyrelsen eller läkaren som utfärdade intyget ifall du skulle ha några funderingar.

Hoppas du känner du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (792)
2020-10-19 Måste man göra ett nytt förarprov om ens körkort har återkallats?
2020-10-19 När måste man ha vinterdäck?
2020-10-18 vad händer när man kört rattfull i EPA?
2020-10-18 återkallat körkort för gott på grund av onykterhet?

Alla besvarade frågor (85192)