Kan man omplacera en anställd pga den uttryckt sig politiskt på sin arbetsplats?

FRÅGA
Hej, har en fråga angående politiskt uttrycka sig. Jag hade på mig en tröja med texten SD2018 när jag besökte min arbetsplats på en ledig dag, jag var där privat, i privata kläder för att tacka av en som slutade. Jag arbetar på en myndighet (migrationsverket) och uppehöll mig i köket där bara anställda har tillgång till, ej ute i verksamheten där sökande kan se eller uppfatta budskap.Nu har jag blivit inkallad till samtal då en chef anser att man ej får uttrycka sig politiskt i myndighetens lokaler och speciellt inte ett parti som Sd. Han föreslår att jag blir förflyttad från migrationsverket. Vilka regler gäller?MED VÄNLIG HÄLSNING
SVAR

Hej och välkommen med din fråga till Lawline!

Jag kommer i mitt svar att utgå från den infon som du skrivit i din fråga. Jag kommer därför inte ta hänsyn till andra omständigheter som t.ex. personliga förhållanden och saker som tidigare skett.

Yttrandefrihet

Enligt vår grundlag har var och en yttrandefrihet enligt yttrandefrihetsgrundlagen 1:1 och har därmed rätt till att fritt uttrycka sin åsikt. I och med att du arbetar på en myndighet och dessutom en myndighet som Migrationsverket kan jag förstå varför det kan tyckas vara olämpligt att går runt med en SD-tröja. Dock nämner du att du inte haft tröjan på dig under arbetstid. När man inte jobbar får man ha på sig vad man vill och du skriver att du befunnit dig i köket som bara anställda har tillgång till. Ur det hänseendet ser jag inga problem med att du haft på dig din SD-tröja, eftersom att varken myndigheten eller någon enskild tagit skada utav det.

Anställningsavtal och arbetspolicy gäller

Det finns ingen lag som reglera angående anställda och dess möjlighet att utrycka sig politiskt på arbetsplatsen, varken under eller utanför arbetspass. Det som blir helt avgörande är alltså anställningsavtalet och arbetsplatsens policy kring detta. D.v.s. om det blivit uttryckt i anställningsavtalet eller genom arbetsplatsens policy att man inte får uttrycka sig politiskt på arbetsplatsen, ja då har du brutit mot den regeln.

Är det saklig grund att omplacera en anställd p.g.a dennes politiska åsikter?

Frågan uppstår om det är saklig grund för att omplacera dig enligt LAS 7 §, vilket det kan vara om du med ditt politiska uttryck t.ex. orsakat annan skada eller fått samarbetsproblem med kollegorna. Men om din SD-tröja inte medfört något av större art anser jag inte att det är lämpligt att omplacera dig. Jag skulle föreslå att möjligen en varning utges och om du i framtiden skulle bryta mot avtalet/arbetspolicyn är det rimligt att omplacera dig, eftersom du redan då fått din chans att sköta dig.

Om inget nämns i anställningsavtalet eller arbetspolicyn

Om det skulle vara så att det inte nämns något om att politiskt uttrycka sig på Migrationsverket i varken ditt avtal eller arbetspolicyn, då har du faktiskt inte gjort något fel och en omplaceringen anses vara högst oskälig. Att en chef anser att din åsikt är opassande spelar alltså ingen roll, utan det är en åsikt, precis så som du har en åsikt.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att fundera över om du brutit mot ditt anställningsavtal eller arbetspolicyn. Finns inget skrivet i ditt anställningsavtal/policyn finns därmed ingen grund för att förflytta dig och inte heller någon varning med tanke på att du inte gjort något fel.Skulle det vara så att du brutit mot anställningsavtalet/arbetspolicyn vore en varning mer lämplig i ditt fall, d.v.s. ingen omplacering.

När du kollat upp anställningsavtalet/arbetspolicyn råder jag dig att prata med din chef. Om chefen inte är villig att ändra på sig, bör du ta kontakt med ditt fackförbund och berätta om situationen, så kan de ta det med din chef därifrån och komma fram till en lämplig lösning. Om du inte är medlem i något fack kan du ta kontakt med det fackförbund som Migrationsverket är ansluten till.

Jag önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (72876)