Kan man omhänderta enligt LOB även om personen är nykter?

2020-04-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej kan man omhänderta enligt LOB om personen inte har druckit men uppfyller ändå kriterierna dvs 1.Inte kan ta hand om sig.2. Utgör fara för sig.3. Utgör fara för andra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är LOB?
LOB står för lagen om omhändertagande av personer m.m. LOB syftar till att ge polisen befogenhet att omhänderta tillfälligt berusade personer som anses ej kunna ta hand om sig själva. Men för att kunna göra detta krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda. Se 1 § LOB.

Den första är att personen faktiskt är berusad, antingen av alkohol eller av annat berusningsmedel (droger, överdosering av medicin m.m.) till den grad att personen inte kan ta hand om sig själv eller utgör fara för sig själv eller för andra.

Så nej, polisen har inte rätt enligt LOB att omhänderta en person enligt den lagen om man inte har druckit eller är påverkad i den grad som nämndes ovan. Det räcker således inte att man uppfyller dem andra kriterierna som du nämnde i din fråga.

Finns det någon annan möjlighet för polisen att omhänderta en person i liknande situationer?
Förutom LOB så finns det även grund för polisen att omhänderta en person om den "genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". Är detta uppfyllt kan polisen ha rätt att placera personen i arrest i högst sex timmar. Se 13 och 16 §§ polislagen.

Men för att detta ska bli aktuellt krävs att personen stör den allmänna ordningen, till exempel att efter polisens uppmaningar vägrar lugna ned sig eller lämna en allmän plats. Det räcker givetvis inte bara att vara högljudd. Dock är det här en bedömning som polisen gör i förhållande till tid på dygnet, sammanhang och övriga omständigheter.

Generellt sätt så ska polisen alltid välja det alternativet som är minst ingripande för en enskild men samtidigt uppnå önskat resultat.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91260)