Kan man kräva tillbaka pengar man betalt för ett lån en tid efter man övertagit en gemensam bostad?

2020-04-09 i Fordringar
FRÅGA
hej. jag och min sambo separerade för 6 månader sen. hon har skänkt sin del av huset som gåva till mig. hon står kvar som låntagare. jag har senaste året betalat huslån och ränta helt själv från mitt konto. kan jag kräva henne på halva summan nu? mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du har övertagit ert gemensamma boende men inte lånen men att du sedan skiftet skett betalat lånen. Min utgångspunkt är att ni från början gemensamt tagit ett lån med huset som säkerhet.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad en regressfordran innebär och vad som gäller om man övertar en bostad och om lånen då övergår automatiskt.

Din fråga regleras i avtalslagen (avtL), skuldebrevslagen (skrbL) och i allmänna principer.

Vad gäller om man övertar en bostad, och övergår lånen i så fall automatiskt på den som övertar bostaden?

Svaret blir lite avhängigt på hur själva överlåtelsen gått till. Det krävs bankens godkännande för att överta lån om det står på någon annan, så jag utgår från att banken inte känner till att du fått huset. Vilket leder mig till att tro att överlåtelsen skett mellan er utan att ni meddelat banken. Lånen går alltså inte över per automatik utan kräver bankens godkännande.

Isåfall står båda ni kvar som betalningsansvariga för huset. Beroende på hur ert lån är konstruerat kan det vara så att ni är solidariskt betalningsansvariga (2 § skrbL), vilket innebär att banken har rätt att vända sig till vem som helst av er och kräva betalt. Man kan säga att om man samäger ett hus samäger man även lånen och respektive är betalningsansvarig för sin del (15 § samäL). Om det är så att du och ditt ex inte kommit överens om att betalningen av lånen ska övervältras på dig efter er separation har du rätt att kräva tillbaka betalning genom en regressfordran.


Vad är en regressfordran?

En regressfordran är en skuld som uppstår när två eller fler är betalningsansvariga för samma skuld men enbart en av dem har betalat hela lånet. Då har den personen rätt att kräva betalt för den delen som de stått för ( 2 § skrbL).

För att få betalt för sin regressfordran kan man ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Det kan man göra via deras hemsida: https://kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Slutsats och vad bör du göra nu?

beroende på hur era lån är strukturerade och vad avtalet säger kring betalningsansvaret på lånet kan det vara så att du har en regressfordran du kan göra gällande. Som sagt så kan man inte överta lån per automatik utan det krävs bankens godkännande. Det är tänkbart att ditt ex invänder och menar att hennes betalningsansvar upphört i samband med gåvan, hur det utspelar sig blir en bevisfråga och är något jag inte kan svara på här.

Du bör alltså läsa igenom låneavtalet ni har med banken och försöka skapa dig en uppfattning kring hur betalningsansvaret regleras i avtalet. Därefter kan du ta ställning till om det kan föreligga en regressfordran.

Om du önskar gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister via länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?