Kan man kräva tillbaka bokningsavgiften för festlokal när man upptäcker skada i lokalen?

2021-02-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Vi har bokat en festlokal och betalat bokningsavgiften. Nu när vi besökte lokalen, så upptäckte vi fuktskada/mögel i taket. Skadan är i köket och vi känner oss extremt obekväma att laga mat och servera maten till våra gäster i denna situation. Vi har nu försökt avboka och få avgiften återbetald, men hyresvärden menar att pengarna inte kan återbetalas. Kan vi inte kräva tillbaka pengarna vid skador i lokalen?
SVAR

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Er fråga avser hyresvärdens ansvar för ursprunglig brist i lokalen samt påföljder vid kontraktsbrott. Regler om hyra finns i 12 kap. Jordabalk (JB) och är tvingade till hyresgästens förmån.

Enligt 12 kap. 9 § JB ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Utifrån din beskrivning av skadan i lokalen uppfattar jag det som att lokalen är i sämre skick än vad ni har rätt till. Enligt 12 kap. 11 § 2 p. JB har hyresgästen rätt att säga upp avtalet om bristen är av väsentlig betydelse och om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller om hyresvärden efter tillsägelse inte åtgärdar skadan så snart som möjligt. I er fråga framgår det inte när ni ska tillträda festlokalen men eftersom det handlar om en fuktskada, vilket är tidskrävande att åtgärda, så antar jag att hyresvärden inte hinner eller avser att åtgärda skadan. Enligt 12 kap. 6 § JB upphör ert avtal genast att gälla om hyresavtalet sägs upp av orsaken som anges i 12 kap. 11 §. Eftersom avtalet då upphör ska prestationerna återgå och ni kan kräva tillbaka pengarna.

Sammanfattningsvis bör ni kunna kräva tillbaka pengarna med stöd i lag. Om ni har ett skriftligt avtal (och inte enbart muntligt) råder jag er att noggrant läsa avtalsvillkoren gällande brister i lokalen. Om avtalet är utformat på ett sätt som innebär mindre skydd för hyresgästen än vad jag redogjort för ovan är de avtalsvillkoren ogiltiga och kan inte åberopas av hyresvärden. Ni bör nu kontakta hyresvärden och informera hyresvärden om ovanstående och kräva bokningsavgiften åter.

Om ni har ytterligare frågor får ni gärna höra av er till Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2079)
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar

Alla besvarade frågor (96466)