Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått och istället fått pengarna tillbaka?

2020-11-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått, och stället fått pengarna tillbaka efter några veckor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om köp av varor finns i konsumentköplagen (KKL) och köplagen (KöpL).

Vilken lag gäller?

Konsumentköplagen gäller när det är ett köp mellan en näringsidkare och en konsument. Alltså måste det vara ett företag du köpt varan av och inte en privatperson för att KKL ska gälla. Köplagen gäller i alla andra situationer, men skyddet i din situation blir ungefär likadant oavsett.

När är kompensation aktuellt?

Du som köpare kan bli kompenserad för en vara du inte fått om du lidit skada av att inte ha fått produkten (14 § KKL, 27 § KöpL). Detta kräver dock att anledningen till att köpet inte blivit fullbordat beror på säljaren, och att hindret inte låg utanför dennes kontroll. Det är upp till säljaren att bevisa att han inte kunnat fullborda köpet, samt att han inte hade kunnat förvänta, undvika eller övervinna hindret.

Om köparen inte kan bevisa detta kan du ha rätt till skadestånd. Detta gäller både direkt skadestånd, alltså ersättning för pengar du faktiskt förlorat genom att inte ha fått varan (t.ex. att inte få en reservdel till en bil och istället behöva åka till en mekaniker) och indirekt skadestånd, alltså förlorad inkomst (32 § KKL, 67 § KöpL).

Skadeståndet kan jämkas i vissa fall

Om skadeståndet blir oskäligt betungande för den ersättningsskyldige så kan skadeståndet i vissa fall jämkas (34 § KKL, 70 § KöpL). Detta innebär att skadeståndet blir nedsatt. För att få fullt skadestånd enligt köplagen gäller också att du som köpare kan bevisa att du vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa skadan. Om detta inte skett kommer skadeståndet också att sättas ner (70 § KöpL).

Kan du bli kompenserad

Om du på något sätt förlorat pengar på grund av att köpet hävdes är det mycket möjligt att du kan få skadestånd av säljaren. Det förutsätter dock att säljaren hade kunnat förhindra situationen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (878)
2021-04-13 Åldersgräns på alkoholfri öl
2021-04-12 Ångerrätt vid köp av tjänst med enskild firma?
2021-03-31 Gemensamt köpta katter efter man gjort slut
2021-03-28 Importera och sälja vin

Alla besvarade frågor (91196)