Kan man kräva att en missbrukare ska stå till arbetsmarknadens förfogande för försörjningsstöd?

2019-06-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Enligt 4:1 SoL står det att "den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande".Min fråga är, om t.e.x en missbrukare söker bistånd, så kan denne uppenbarligen inte arbeta och har inte heller så stor chans att få en anställning. Kan man då sätta krav på att även denne ska stå till arbetsmarknadens förfogande?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten för försörjningsstöd är att om den sökande inte kan försörja sig ska vederbörande stå till arbetsmarknadens förfogande (4 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen, SoL). Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär att vara inskriven på arbetsförmedlingen och söka arbete. Att någon med missbruksproblem kan ha svårt att få anställning behöver inte per automatik innebära att vederbörande inte kan söka arbete.

Det finns dock möjlighet att frångå kravet även om den sökande inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är möjligt att undantaget kan vara tillämpligt för den som har ett kraftigare missbruk. Socialnämnden kan även kräva att den som inte kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd istället ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att ha rätt till försörjningsstöd.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1127)
2020-05-31 När ska man avregistrera sig från den svenska folkbokföringen?
2020-05-31 Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?
2020-05-31 Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU
2020-05-31 Är det tillåtet att fota eller filma i en butik?

Alla besvarade frågor (80642)