Kan man köpa en bil trots avsaknad av körkort?

2020-08-18 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har fått återkallat mitt körkort, kan jag ändå köpa en bil?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bil tillhör juridiskt sett kategorin egendom; sak. Vem som helst av såväl fysisk som juridisk person med rättskapacitet och rättshandlingsförmåga kan förvärva äganderätt till sådan egendom (bil). Se närmare om detta i 9 kap. föräldrarbalken (1949:381).

Du får däremot inte framföra bilen utan förarbehörighet (körkort) enligt 2 kap. 1 § körkortslagen (1998:488), lagen är intimt kopplad till trafikreglerna i trafikförordningen (1998:1276) för vilka körkortet ska återspegla behörig kunskapsnivå inom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?