Kan man invända mot en betald kontrollavgift?

2019-09-19 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Min bil blev stulen och under tiden den var stulen blev den felparkerad med en kontrollavgift som följd. Kontrollavgiftens utfärdade datum är inom det datumintervall som polisrapporten specar att bilen troligen blev stulen. Jag betalade kontrollavgiften i tron om att det är så man gör, men det gäller ju bara felparkeringsavgift. Nu hävdar det privata parkeringsbolaget, då jag överklagat till dem 2 ggr med polisrapporten som grund, att eftersom jag har betalat avgiften är ärendet avslutat. Stämmer det, att jag godkänner kontrollavgiften som riktig när jag betalar den? Är det i sådana fall värt att ta parkeringsbolaget till tingsrätten?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du nämner så måste man betala en felparkeringsavgift medan man inte behöver göra det när det kommer till felaktiga kontrollavgifter. Om man anser att parkeringsboten är felaktig kan man invända mot denna till parkeringsbolaget. Tillämplig lagstiftning avseende kontrollavgifter vid olovlig parkering är lag om kontrollavgifter vid olovlig parkering (LKOB).

Kan man invända mot en betald kontrollavgift?

Som jag förstår det har du betalat kontrollavgiften och sedan överklagat den. En kontrollavgift för olovlig parkering fungerar i princip som en helt vanlig räkning. Det finns inget som tyder på att kontrollavgifter inte kan bli omprövade efter att avgiften är betald. Det innebär att du kan få saken prövad i domstol trots att du har betalat kontrollavgiften.

Betala inte en felaktig kontrollavgift i fortsättningen

Om något liknande inträffar igen så är min rekommendation däremot att du fortsättningsvis inte betalar kontrollavgiften, givetvis under förutsättning att du inte anser dig skyldig. Istället bestrider du bara den till parkeringsbolaget som har utfärdat den.

Kontrollavgift vid stulet fordon

Bilägaren ansvarar inte för kontrollavgiften om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet frånhänts honom genom brott, jfr 7 § (LKOB). Om du behöver ansvara för kontrollavgiften, trots att din bil var stulen, beror alltså på omständigheterna när det hela inträffade.

Det är därför en en god idé att kontrollera var kontrollavgiften utfärdades. Om det är på adressen där fordonet blev stulet så är sannolikheten hög att den blev utfärdad före stölden och om kontrollavgiften blev utfärdad på en adress du inte känner till är den antagligen utfärdad efter stölden. Ifall du inte har tillgång till denna information så kan du kontakta parkeringsbolaget och be om att ta del av detta eller få en kopia på kontrollavgiften.

Att föra talan om kontrollavgift

Om man inte kommer överens med parkeringsbolaget är nästa steg, precis som du skriver, att vända dig till tingsrätten och lämna in en stämningsansökan, jfr 9 § LKOB.

Vem har bevisbördan?

Du som påstår att kontrollavgiften är felaktig har bevisbördan för ditt påstående. Det är viktigt att ha bra dokumentation vid en sådan process, förslagsvis bilder eller vittnen som kan tala för din sak. Om en parkeringsvakt har anteckningar om parkeringen så har det ett högt bevisvärde, särskilt om det sker i samband med fotodokumentation. Detta framgår av praxis från Högsta domstolen (HD), NJA 2001 s 889, NJA 2013 s 711. Utöver detta ställer HD höga krav på den som påstår att kontrollavgiften är felaktig.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är påfrestande att driva ett mål i domstolen samtidigt som det är en ekonomisk risk, speciellt om man inte har särskilt god bevisning. Däremot kan det finnas möjlighet för dig att nå framgång vid en eventuell sådan process om du kan bevisa att det hela inträffade när bilen var stulen.

Ett alternativ till att föra talan i domstol

Om du och parkeringsbolaget inte kommer överens finns möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) avseende tvister som handlar om kontrollavgifter.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Klein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (372)
2019-12-08 Parkeringsbot under pågående lastning?
2019-12-08 Fel registreringsnummer i parkeringsapp
2019-11-30 Överklaga en parkeringsbot
2019-11-28 Kontrollavgift, besök på akuten

Alla besvarade frågor (75564)