Kan man i ett testamente specificera egendomen som ska tillfalla särkullbarn och låta efterlevande make disponera fritt över resterande del?

2020-11-15 i Testamente
FRÅGA
Jag är gift och min man har två barn sedan tidigare. Om han dör före mig vill vi att hans barn endast får sin laglott, resten när jag dör. Fråga 1: Behåller jag alla möbler i vårt gemensamma hem vid hans bortgång eller måste det specificeras i ett testamente att inget bohag ingår i laglotten? Fråga 2: När jag dör har barnen rätt till hälften av mina tillgångar? Kan jag testamentera resten till t.e.x syskonbarn eller välgörande ändamål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du och din make vill göra så att din makes särkullbarn endast ärver laglotten vid hans bortgång, och resten när du som efterlevande maka går bort och huruvida det i ett testamente ska specificera vad som ingår och inte ingår i denna laglott. Vidare förstår jag det som att du undrar vad du själv kan göra med resterande del av din kvarlåtenskap. Reglerna rörande arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Testamente

Huvudregeln är att särkullbarn alltid får ut deras arv direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB) – denna huvudregel kan dock åsidosättas till viss del genom ett testamente. Testamentet får däremot aldrig inskränka bröstarvingens rätt till laglotten, som utgör hälften av kvarlåtenskapen som en förälder efterlämnar (7 kap. 1 § ÄB).

Om ni vill vara helt säkra på att möblerna i ert gemensamma hem inte ingår i laglotten kan ni skriva in det i testamentet – ett krav för att detta ska kunna stå sig är dock att laglotten kan täckas av andra tillgångar, annars kan man behöva ta till sig bohag för att täcka det som saknas.

Vad som händer vid efterlevande makans död

I testamentet kan ni välja om ni vill skriva ut den exakta summan som utgör den andra hälften av särkullbarnens arv eller om ni istället vill använda er av andelar på samma sätt som när det gäller efterarv. Om ni använder er av andelar så kommer det beräknas på följande sätt:

Om din make vid hans död exempelvis hade tillgångar om 100.000 kr så utgör 50.000 kr laglotten – kvar finns 50.000 kr som du ärver av din make. Om du innan arvet själv också hade tillgångar om 100.000 kr, så blir andelen som särkullbarnen har rätt till vid din död således 50.000 delat på din totala förmögenhet inklusive arvet, dvs 150.000 = 1/3.

Väljer man andelar så kan andra delen av arvet från deras far som särkullbarnen får ut vid din bortgång både öka och minska beroende på om dina tillgångar ökar eller minskar. Om dina tillgångar ökar till 200.000 kr kommer de få ut 66.666 kr istället för de 50.000 kr som du ärvde av din make. Har tillgångarna istället minskat till 100.000 kr får de istället bara ut 33.333 kr.

Fördelen med att skriva ut den exakta summan är att de alltid kan få ut denna summa – förutsatt att det fortfarande finns tillgångar som uppgår till denna summa vid din bortgång. Fördelen med andelar är att summan kan öka, däremot finns även risken att den kan minska.

Vad kan du testamentera bort

Alla tillgångar som inte är "reserverade" för din makes särkullbarn, kan du testamentera bort till vem som helst – vare sig det är syskonbarn, vänner eller välgörande ändamål, här är det bara din fantasi som stoppar dig.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2861)
2021-06-20 Måste testamentstagarens fulla personnummer finnas med i testamentet?
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?

Alla besvarade frågor (93238)