Kan man häva muntliga avtal med telefonförsäljare?

2020-06-09 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag vill häva en deal jag gjort med en telefonförsäljare. Mannen jag pratade med gav mig ett förslag på en deal hos en operatör som innebar gratis spotifyabonemang, och att kontraktet skulle börja gälla från och med juni. Han gav mig en offert på detta. Jag dubbelkollade så att det stämde med ett gratis spotifyabonemang, och han svarade ja. Vi ingick ett muntligt avtal och dealen skulle börja gälla f.r.o.m första juni. Nu i början på juni var jag inne i den fysiska butiken och frågade så att allt stämde, och att mitt abonemang skulle sättas på. Försäljaren säger att abonnemanget sattes på direkt efter vårat samtal och varför de inte hade dragit några pengar, var för att de alltid bjuder på tre gratismånader för nya kunder. Han säger även att de inte har ett gratis spotifyabonemang i dealen. Det har alltså blivit ett missförstånd. Detta var inte det jag ingick i för tre månader sedan på telefon. Jag säger till försäljaren i butiken att jag vill upphäva mitt abonemang och yrkar på att avtalet är ogiltigt. Han säger att det inte går, pga att jag signerat avtalet där all info står. Min fråga är då; har jag rätt att häva avtalet? Jag tackade ja på telefonförsäljarens offert och ingick ett muntligt avtal med honom som säljare. Men på mitt fysiska avtal står det undertecknat av en annan säljare. Jag vet att muntliga avtal är svåra att bevisa, men är detta något jag har rätt till att strida? Avtalet grundar sig ändå på en ogiltig säljare samt missförstånd. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för hur ett juridiskt bindande avtal kommer till samt vilka verkningar det får för parterna som ingått avtalet. Därefter tänker jag gå in på vad som gäller rätten att säga upp avtal i förtid. Frågan besvaras utifrån ett konsumentperspektiv.

Din fråga regleras i avtalslagen (avtl) samt distansavtalslagen (DAL).

Hur ingås ett bindande avtal?

Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sund servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl).

I din fråga har du mottagit ett anbud av säljaren som innebär att du skulle erhålla ett abonnemang med gratis spotify. Det är detta avtalsinnehåll du gått med på senare i din muntliga accept. Som jag förstår din fråga har du inte mottagit något skriftligt innehåll och således inte signerat något.

Rent juridiskt gäller det avtalsinnehåll som du och telefonförsäljaren kommit överens om över telefon. Om du inte tagit del av något skriftligt innehåll som föreskriver annorlunda villkor kan inte operatören göra detta gällande mot dig.

Hur ingås bindande avtal vid försäljning över telefon?

När en näringsidkare kontaktar dig över telefon i försäljningssyfte gäller en särskild lag: Distansavtalslagen. De huvudsakliga dragen i denna lagen är att den som beställer något över telefon alltid har 14 dagars ångerrätt (2 kapitlet. 10 § DAL), dessutom finns det sedan 2018 även ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Detta innebär att du inte kan ingå bindande avtal muntligen över telefon utan det krävs att du skriftligen får avtalet och efter samtalet signerar det (2 kapitlet 3 a § DAL). Utifrån din fråga så verkar det som att du inte fått ta del av något skriftligt underlag och således leder det mig till slutsatsen att något bindande avtal inte föreligger med operatören.

Slutsats

Olyckligtvis så genomsyras fortfarande telefonförsäljning av fula säljknep och dubiösa tillvägagångssätt. I och med att den säljare som påstår sig sålt abonnemanget till dig inte iakttagit det skriftlighetskrav som finns i DAL har inget bindande avtal kommit till stånd. Även om du inte påtalat felet på tre månader hindrar inte det dig från att säga upp avtalet, avtalet har ju inte varit giltigt från början. Man kan också argumentera för att du av förklarliga skäl inte kunnat invända under de tre månaderna då du inte blivit debiterad eller nyttjat tjänsten under den perioden och således inte kunnat upptäcka det. Alla samtal med försäljare spelas dessutom in, så om operatören sätter sig emot ditt krav kan du begära ut ert samtal.

Sammanfattningsvis så ska operatören gå med på ditt krav. Om de vägrar kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden och upprätta en anmälan. Förhoppningsvis tar operatören sitt ansvar.

Om du behöver ytterligare hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta en av våra verksamma jurister via denna länken här:https://lawline.se/boka

länk till allmänna reklamationsnämnden: https://www.arn.se/

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-05-18 När kan jag frånträda ett förhandsavtal?
2021-05-13 Får jag införskaffa kanyler?
2021-04-30 Vad kan jag göra när ett företag inte betalar tillbaka pengar de är skyldiga mig?
2021-04-30 Formkrav för gåvobrev

Alla besvarade frågor (92361)