FrågaKÖPRÄTTÖvrigt24/03/2022

Kan man häva köp av hund?

Hej! Jag är fodervärd till min ena tik. Hon blir nu 1,6 år snart. Vilket gör att hon kan paras vid nästa löp. De jag köpte henne av sa att hon var renrasig. Vilket även står på kontraktet. Men i själva verket har de ljugit och fixat falska stamtavlor. Min fråga är, gäller detta kontraktet fortfarande? Jag tycker detta känns som bedrägeri och vill inte heller vara delaktig i detta. Finns det något som kan göra att kontraktet anses ej vara giltigt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan häva köpet av din hund. Jag antar dessutom att det inte finns några klausuler upptagna i köpeavtalet som reglerar hävning.

I lagens mening så är hundar lös egendom (saker). Således behandlas hundar på samma sätt som exempelvis bilar och gitarrer i juridiken. Detta medför att det finns två olika lagar som är aktuella i ditt fall, antingen köplagen (KöpL) eller konsumentköplagen (KKöpL). Vilken av lagarna som ska tillämpas beror på vem säljaren är. Om säljaren är en vanlig privatperson, som inte säljer hundar som näringsverksamhet, så ska köplagen appliceras (1 & 4 §§ KöpL). Ifall säljaren är hunduppfödare, och således säljer som ett led i en näringsverksamhet, ska konsumentköplagen appliceras (1 § KKöpL).

För att hävning ska kunna aktualiseras krävs att det föreligger fel. Ett fel anses föreligga om hunden inte stämmer överens med det som överkommits vid köptillfället (17 § första stycket KöpL och 16 § första stycket första meningen KKöpL). Med tanke på att hundens ras inte stämmer överens med vad som överenskommits, antar jag att ett fel föreligger.

För att sedermera kunna begära hävning krävs det att du reklamerar felet. Reklamation ska ske inom skälig tid från att du fick reda på felet. Men i detta fall vågar jag hävda att du kan reklamera i tid även om du fick reda på det för ett ganska bra tag sen, med tanke på att du kan anses ha blivit lurad av säljaren, som får antas veta att hunden inte är renrasig. Säljaren har således varit grovt vårdslös (33 § KöpL och 24 § KKöpL).

Nästa fråga blir i vilka situationer du kan häva köpet. Hävning är den grövsta sortens påföljd, och är bara tänkt att aktualiseras i situationer då prisavdrag, omleverans eller avhjälpande inte är aktuellt. För att hävning ska kunna föreligga krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (39 § KöpL och 29 § KKöpL). Det vill säga att du inte ens kan tänka dig att äga hunden till följd av att den inte är renrasig. Om du trots detta kan tänka dig att behålla hunden, borde du i stället begära prisavdrag. Prisavdraget ska motsvara mellanskillnaden som det finns i priset mellan en renrasig hund och en blandras (38 § KöpL och 28 § första stycket KKöpL).

Med tanke på föreliggande omständigheter så skulle jag vilja hävda att du har goda chanser att få till en hävning. De metoder som säljaren vidtagit för att lura dig är så pass extrema att det finns ett flertal grunder att häva avtalet på. Utöver det "vanliga sättet", som jag redogjort för ovan, skulle det kunna ske genom att ogiltigförklara avtalet med stöd i 30, 33 eller 36 §§ avtalslagen. Nyssnämnda bestämmelser lutar sig mot att du blivit lurad, att avtalet strider mot tro och heder samt att avtalet är oskäligt för dig. Dessutom är det troligt att säljaren har begått brott (bedrägeri, 9 kap 1 § brottsbalken), vilket stödjer ditt case.

Jag skulle rekommendera att du kontaktar säljaren, redogör för vilka avtalsbrott (och brott) de potentiellt gjort sig skyldiga till, och begär att få häva avtalet, alternativt få prisavdrag. Om säljaren inte vill inrätta sig kan du polisanmäla, anmäla till allmänna reklamationsnämnden (ARN, förutsatt att säljaren är hunduppfödare, dvs näringsidkare) eller stämma dem inför domstol.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Viktor VårlidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”