Kan man häva ett kontaktförbud?

2015-07-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag ansökte om kontaktförbud mot min expojkvän som gick igenom.Klarar nu ej av tanken själv att ej få prata med honom då jag saknar honom och känner att saker ej blev utredda innan det blev som det blev. Kan man på något sätt ta bort det och i så fall hur?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna om kontaktförbud finner du i lag (1988:688) om kontaktförbud. Av lagens 23 § framgår att åklagaren får ändra eller häva ett beslut om kontaktförbud ifall det finns skäl att göra detta på grund av ändrade förhållanden. Frågan om att häva ett kontaktförbud kan tas upp på åklagarens initiativ eller på begäran av någon av personerna som beslutet berör.

För din del innebär detta att du kan vända dig till åklagaren och, under åberopande av nya omständigheter, göra gällande att du vill häva beslutet om kontaktförbud.

Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare funderingar.

Bästa hälsningar,

Viktor Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2465)
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.
2020-10-19 När börjar preskriptionstiden räknas?

Alla besvarade frågor (85241)