Kan man häva avtal på grund av berusning vid avtalets ingående?

2017-06-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Överklagan av kontrakt då ägaren är sinnesförvirrad p.g.a stark medicinering
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om/hur man kan häva ett avtal som tillkommit när ena parten inte varit vid sina sinnens fulla bruk på grund av stark medicinering. Huvudregeln är att avtal ska hållas, men det finns vissa undantag som gör att man kan häva avtal. Utan att veta mer om avtalet är det svårt att ge dig mer än generell information.

Enligt 31 § avtalslagen är ett avtal ogiltigt om motparten har utnyttjat en persons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få till ett ojämlikt avtal. Berusning av alkogol/droger kan utgöra oförstånd. För att ogiltigförklara avtal enligt 31 § krävs att det är ett uppenbart missförhållande mellan parterna, ex. att man sålt en vara till kraftigt underpris.

Enligt 33 § avtalslagen kan man ogiltigförklara ett avtal som någon ingått mot tro och heder. Det innebär att man ingått avtalet trots att man har förstått att motparten inte varit medveten om vad hen gjort på grund av sin berusning.

36 § kan användas för att jämka avtalsvillkor eller häva ett avtal helt om det med hänsyn till omständgheterna är oskäligt. En omständighet som kan spela in är att ena parten varit berusad. Det räcker dock inte bara med att motparten var berusad, det krävs att villkoren eller avtalet i sig är oskäligt.

Slutligen ska nämnas att enligt lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning anger att avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltiga. En tillfällig sinnesförvirring orsakad av berusning skulle kunna utgöra sådan psykisk störning.

Som du ser finns det olika möjligheter att komma ur ett avtal. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (373)
2021-12-01 Kan jag ogiltigförklara ett aktieöverlåtelseavtal?
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande

Alla besvarade frågor (97623)