Kan man häkta någon som är medvetslös?

Hänt en olycka då han ligger på intensiv vårdavdelningen och är anhållen. Men polis kan inte hålla förhör då han inte är i det tillståndet vad händer då efter 72 timmar och när får anhöriga hälsa på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om häktning finns i rättegångsbalkens (RB) 24 kapitel. Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som krävs för att bli häktad och vad som gäller för det fall att den misstänkte är på sjukhus och förhindrad att närvara vid en häktningsförhandling.

Det måste finnas minst ett häktningsskäl

För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda (24 kap. 1 § första stycket RB):

1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly,
2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och
3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhet

Är straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § andra stycket RB).

Vid häktning ska det göras en proportionalitetsbedömning och häktning får ske bara om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse (24 kap. 1 § tredje stycket RB).

Häktningen meddelas av rätten under en häktningsförhandling

Det är domstolen som beslutar om häktning av en misstänkt (24 kap. 5 § RB). Om det finns skäl att häkta någon får vederbörande anhållas i avvaktan på rättens prövning av häktningsfrågan (24 kap. 6 § första stycket RB). En begäran om häktning ska ske utan dröjsmål och senast klockan tolv den tredje dagen efter anhållningsbeslutet (24 kap. 12 § första stycket RB). När en begäran om häktning skett, en s.k. häktningsframställan, ska domstolen hålla en förhandling i frågan utan dröjsmål. Så ska senast ske fyra dygn efter att den misstänkte greps eller ett anhållningsbeslut verkställdes (24 kap. 13 § RB).

Vid häktningsförhandlingen ska den anhållne vara närvarande, om det inte finns synnerliga hinder mot det (24 kap. 14 § första stycket RB). Som synnerliga hinder kan vara t.ex. just den situation du beskriver; att den misstänkte ligger på intensiven efter en olycka. När häktning har skett av någon som inte personligen varit närvarande ska det anmälas till rätten när vederbörande inte längre är förhindrad (t.ex. tillfrisknande eller uppvaknande). När sådan anmälan gjorts ska rätten hålla en ny häktningsförhandling, senast fyra dygn efter att hindret för den misstänktes närvaro vid rätten upphört (24 kap. 16-17 § RB).

Svaret på din fråga är att det kan hållas en häktningsförhandling utan att den misstänkte är personligt närvarande, om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara t.ex. att personen varit med om en olycka och är medvetslös. När den misstänkte vaknat upp ska anmälan därom göras till rätten och ny förhandling i häktningsfrågan ska hållas. Tyvärr går det inte att besvara när anhöriga får hälsa på. Det är i slutändan upp till förundersökningsledare eller åklagare och beroende av om den misstänkte häktats med restriktioner eller ej.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”