Kan man ha uppsåt om man varit berusad?

2019-06-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
om man är så full att man inte mins vad man har gort kan man hållas ansvarig för det då tagit droger och tre dagar senare kört bil (drograttfylla)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att ett brott ska vara straffbart krävs det att både objektiva och subjektiva rekvisit är uppfyllda. Det subjektiva rekvisitet är vad som brukar kallas "uppsåt". Förenklat innebär det att om man inte haft uppsåt till en gärning kan man som utgångspunkt inte dömas för brott (jfr 1 kap. 2 § första stycket Brottsbalken, BrB). Däremot stadgas det även i bestämmelsen att om en gärning begåtts under självförvållat rus ska det inte innebära att det inte anses som ett brott (1 kap. 2 § andra stycket BrB). Det innebär att om du själv druckit dig berusad kan du ändå hållas ansvarig för de brott du begått. Om du däremot istället skulle blivit drogad och därefter begått ett brott, kan det saknas uppsåt.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2256)
2019-12-11 Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?
2019-12-10 Gärningsculpa vid olaga hot
2019-12-08 Om preskriptionstiden för stöld gått ut och man blir misstänkt igen syns den gamla domen?
2019-12-08 Minderårigas konsumtion av alkohol

Alla besvarade frågor (75550)