Kan man ha rätt till underhållsbidrag när barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna?

2019-06-10 i Underhåll
FRÅGA
Hejsan,Har jag rätt till underhållsbidrag då min exmake tjänar c:a 45.000:- mer än mig i månaden? Barnen bor hos oss varannan vecka. Jag bor själv med barnen i en lägenhet och min exmake är sambo i hus.Vänligen
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till underhåll från barnens pappa. I mitt svar kommer jag först att allmänt berätta om vem som kan bli skyldig att betala underhållsbidrag för att sedan gå in på vad som gäller i ditt fall. Regler om underhåll finns i föräldrabalkens 7 kap.


Allmänt om vem som kan bli skyldig att betala underhållsbidrag
Huvudregeln
Tills att barnet fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga. Om barnet fortfarande går i skolan efter de fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller 21 år.

Den ena föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om:
-föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller
-föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans endast med den andra föräldern.

Det avgörande för vem som ska betala underhåll är alltså vart barnen bor varaktigt. I frågan skriver du att barnen bor växelvis hos er båda, jag utgår därför från att barnen bor 50 % av tiden hos dig och 50 % av tiden hos deras pappa. Eftersom att barnen bor hos er växelvis så fullgör ni båda som utgångspunkt er underhållsskyldighet genom att bo med barnen och ingen av er ska därför fullgöra denna genom att betala underhållsbidrag. Pappan förväntas alltså ta sitt ansvar och betala mat, kläder och annat som barnen behöver när barnen är hos honom. Det är alltså svårt att få underhållsbidrag när barnen bor lika mycket hos er båda.

Huvudregeln är alltså att när barnen bor växelvis ska ingen av er betala underhållsbidrag.

Undantag
Det finns dock ett undantag från huvudregeln. I ett ganska nytt rättsfall från högsta domstolen där den ena föräldern blev skyldig att betala underhållsbidrag till barnet när denne hade högre inkomst än den andra föräldern, trots att barnet bodde växelvis (NJA 2013 s. 955).

I fallet sa högsta domstolen att ett barn ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om de inte lever med dessa tillsammans. Barn ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har. Det går alltså att argumentera för att pappan ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnen eftersom att han har större inkomst.

Det finns alltså ett undantag från huvudregeln som innebär att underhållsbidrag kan utgå vid växelvis boende om den ena föräldern har en högre inkomst.


Vad gäller i ditt fall?
Eftersom att barnen bor varannan vecka hos dig och varannan hos din exmake så är utgångspunkten att du inte har rätt till underhållsbidrag. Det kan alltså vara svårt att få underhållsbidrag trots att han tjänar mer pengar. Med det sagt så finns undantaget som säger att det i vissa fall kan utgå underhållsbidrag vid växelvist boende om den ena föräldern har högre inkomst. Då jag inte vet alla omständigheter i ditt fall så kan jag inte svara på om undantaget skulle vara tillämpligt i ert fall. Det jag kan säga är i alla fall att det finns en chans.


Vad kan du göra nu?
Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Avtal
Du och pappan kan avtala helt fritt om ifall underhållsbidrag ska utgå och hur stort det ska vara. Ett första steg kan därför vara att prata med honom och se om han kan tänka sig att ingå ett avtal om underhållsbidrag.

Domstol
Om ni inte kommer överens kan du vända sig till domstolen så får rätten bestämma om du har rätt till underhållsbidrag och hur stort underhållsbidraget i så fall ska vara.

Om du funderar på att ta fallet till domstol rekommenderar jag att du först rådgör med en praktiserande jurist. Du kan boka tid med en av Lawlines jurister direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (869)
2019-12-06 Vad innebär föräldrars underhållsskyldighet?
2019-12-05 Är jag fortfarande underhållsskyldig för mitt barn om hen inte längre bor hos mig?
2019-11-30 Underhållsbidrag myndig person
2019-11-30 Underhållsbidrag och försäkringskassan

Alla besvarade frågor (75314)