FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/12/2018

Kan man ha äktenskapsförord och bodelning i samma dokument?

Kan man i samma dokument blanda bodelning och äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga tänkte jag först berätta lite allmänt om vad äktenskapsförord och bodelning innebär.

Bodelning och äktenskapsförord regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB)

Vid en skilsmässa ska en bodelning ske, där makarnas giftorättsgods delas lika. (9 kap. 1 § stycke 1 ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB). Finns det endast enskild egendom, så behöver inte någon bodelning att göras.

Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att en viss egendom ska vara makens enskilda egendom – och på det sättet undantas i bodelningen. (7 kap. 3§ ÄktB). Om makarna genom äktenskapsförord endast har enskild egendom, behöver därför ingen bodelning att göras.

Det finns dock vissa krav på tydlighet i äktenskapsförordet, och det måste klart framgå vilken egendom som åsyftas. Det får tillexempel inte stå i ett äktenskapsförord att en makes fortlöpande innehav av aktier eller tillgodohavande på ett bankkonto ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet måste vidare lämnas in till skatteverket för registrering för att bli giltigt, samt det måste undertecknas av båda makar.

På detta sättet är det möjligt att rent indirekt blanda äktenskapsförord och bodelning i samma dokument (nämligen i äktenskapsförordet) eftersom det rör två sidor av samma mynt.

Det skall dock observeras att ifall det finns giftorättsgods med i bilden, eller om något är oklart ( ett äktenskapsförord kan nämligen jämkas för att det anses oskäligt – se 12 kap. 3 § ÄktB) så måste en separat bodelning göras.

Hoppas du fick någorlunda svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000