Kan man göra tillägg i testamente?

2020-11-13 i Testamente
FRÅGA
Vill göra ett tillägg på vårt testamente. Vill skriva att ett av mina kunden skall gå till frun.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår inte riktigt utformningen av det tillägg du önskar göra i ditt testamente, dvs vad det är du vill skriva, men det är möjligt att göra tillägg i sitt redan befintliga testamente. Nedan redogör jag för vilka krav som måste vara uppfyllda för att ett tillägg till testamentet ska vara giltigt.

Hur gör man tillägg i testamente?

Om man vill göra tillägg i sitt testamente krävs att man uppfyller samma formkrav som vid upprättandet av testamentet (10 kap. 6 § ÄB). Det innebär att även tillägget i testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt två samtidigt närvarande vittne (10 kap. 1 § ÄB).

Tänk även på att det ställs krav på vilka som får vara testamentsvittne. Ett testamentsvittne måste vara över 15 år och måste ha insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen i testamentet. Testatorns make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn får inte vara testamentsvittne. Ingen får heller bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne (10 kap. 4 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2839)
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?
2021-05-09 Kan jag testamentera bort allt?

Alla besvarade frågor (92143)