Kan man göra så att viss egendom endast tillfaller ena maken och dennes barn?

FRÅGA
Hej, jag undrar om jag kan göra min bostadsrätt till enskild egendom? Jag köpte den innan jag träffade min nuvarande man som jag är gift med. Om han inte vill det kan jag göra det ändå ensam? Jag står ensam på kontraktet till BR. Eftersom han har 3 barn måste jag ju lösa ut dom med lägenhetens värde om han avlider före mej. Om jag dör först vill jag att BR går till mina 3 barn och att min man får nyttja den så länge han lever. Sen går den till mina 3 barn. Är detta möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du och din make har 3 barn vardera utanför äktenskapet (särkullbarn) och du undrar hur du kan göra så att din bostadsrätt endast tillfaller dig och ärvs av dina barn. Reglerna om enskild egendom hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna kring arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Enskild egendom

Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, testamente, arv eller gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). I detta fallet är det en egendom som du själv har köpt, och det enda alternativet är därmed äktenskapsförord. För att göra egendom till enskild genom ett äktenskapsförord krävs det dock att båda makar är överens – om man inte är det så går det tyvärr inte och man kan inte heller göra det själv.

Egendom vid makes bortgång

Huvudregeln är att särkullbarn ärver den avlidne direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Om egendomen inte är enskild vid ena makens död så kommer den avlidnes särkullbarn ärva den avlidnes del av egendomen – och du får, som du själv skriver, köpa ut dem om du önskar att ha egendomen själv. Ett särkullbarn kan dock välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och istället få rätt till efterarv vid den efterlevande makens död (3 kap. 9 § ÄB).

Du och din make kan skriva ett inbördes testamente där ni anger att i det fall någon av er avlider, så ska den efterlevande maken få sitta i orubbat bo fram tills den dag då denne avlider – detta innebär att den efterlevande maken får behålla det gemensamma boet efter makens bortgång med fri förfoganderätt och att den avlidnes särkullbarn först ärver egendomen när den efterlevande maken avlider.

Det är viktigt att notera att särkullbarnen till den avlidne alltid har rätt att få ut sin laglott som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att om testamentet inskränker denna så kan man bli tvungen att betala ut den del av laglotten som saknas (7 kap. 3 § ÄB) – detta blir fortfarande billigare än att köpa ut dem från lägenheten.

Dina barns rätt till egendomen

Om egendomen inte har gjorts enskild, kommer dina barn tyvärr inte vara de enda som har rätt att ärva bostadsrätten – endast om din make skriver ett testamente som anger att endast dina barn ska ärva bostadsrätten vid hans död. Detta har dock samma effekt vid arv som det fallet att egendomen hade gjorts enskild – så ifall ni inte kom överens om äktenskapsförordet så finns risken att maken inte heller skulle vilja testamentera hans del av bostadsrätten till dina barn.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (22)
2021-04-06 Arvsrätt mellan syskon
2020-11-24 Preskription av arv
2020-06-04 Kan man göra så att viss egendom endast tillfaller ena maken och dennes barn?
2020-05-06 Hur gör man så att de gemensamma barnen ärver direkt vid ena makens död?

Alla besvarade frågor (91307)