Kan man genom testamente stadga att sin fru ska få bo kvar i hyresbostaden?

Hej,

Jag och min syster äger vår pappas hus sedan 2001, så han hyr huset av oss med en överenskommen hyra. Han har nu gift om sig och skrivit ett testamente där vid sitt frånfälle skriver att hans nuvarande fru ska ha rätt att bo kvar i fastigheten i två år. Gäller detta när det är jag och min syster äger fastigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln i 12 kap 32 § Jordabalken får en hyresgäst (er pappa) inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens (ert) samtycke. Det finns dock ett antal undantag till denna huvudregeln.

Ett av dessa undantag säger att exempelvis en efterlevande make/maka har rätt att överta hyresrätten i vissa fall. Så är fallet när hyresrätten har tilldelats denne genom ett testamente, som i ert fall. För att detta ska vara giltigt måste dock bostaden huvudsakligen ha använts som gemensam bostad. Om det endast är er pappa som bor där nu har alltså inte hans fru rätt att få ta över hyresrätten. Om det däremot är så att de bor där tillsammans och er pappa överlåter hyreskontraktet till sin fru genom ett testamente så lär överlåtelsen vara godtagbar. Ni som hyresvärdar har då inte rätt att motsätta er denna överlåtelse eller pröva om frun är lämplig som hyresgäst eller inte.

Sammanfattningsvis kan alltså er pappa genom testamente stadga att sin fru ska få bo kvar i deras hyresrätt (bostad) om han skulle gå bort, trots att det är ni som äger fastigheten.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning