Kan man ge bort ett skuldebrev som gåva?

2020-11-04 i Skuld
FRÅGA
Har lånat pengar till min dotter som skall återbetalas när hon säljer sitt hus har ett skuldbrev. Kan jag ge bort detta brev till någon anhörig eller barnbar som typ gåva?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Skuldebrev regleras i den svåra och gamla lagen (1936:81) om skuldebrev (SkbrL). Det görs åtskillnad mellan löpande skuldebrev och enkla skuldebrev (se 2 kap. 11 § SkbrL & 3 kap. 26 § SkbrL). Medans ett löpande skuldebrev syftar till att kunna säljas, överlåtas och löpa fritt mellan olika borgenärer, är det enkla skuldebrevet istället ställt till viss man och har inget värde i sig - det är helt enkelt bara ett slags bevismedel för att du har en fordran ställd till gäldenären i fråga. I och med att det framgår att det är din dotter som skuldebrevet är ställt till utgår jag från att det är ett enkelt skuldebrev som avses.

Gåvor regleras i lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). Ett enkelt skuldebrev kan ges bort som gåva, men isåfall måste gäldenären, alltså din dotter, underrättas om borgenärsbytet (3 § tredje stycket GåvoL). Detta till skillnad från vid löpande skuldebrev, där enbart besittningsövergången av skuldebrevet är det mest väsentliga för gåvans fullbordan (3 § första stycket GåvoL).

Hoppas detta besvarade din fråga, och om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?