FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/02/2017

Kan man gå fri från ansvar om man kör på någon på trottoaren?

Hej!

Efter en incident idag, där en civil polisman "tvingade" mig att köra upp på en trottoar p g a att en skåpbil var felparkerad och en lång kö hade bildats (jag hindrade trafiken enligt polismannen), undrar jag vem som blir dömd till ansvar, om det t ex springer ut ett barn från de butiker som ligger vid gatan och detta barn blir skadat eller dör när jag är upp på trottoaren? Man ska ju generellt sett följa polismans anvisning, men det ingår inte i normal körkortsutbildning att lära sig köra på trottoarer...

Så här i efterhand så tänker jag mig att den bästa lösningen hade varit att hävda att "jag har inte den kompetens som krävs för denna manöver", stänga av motorn och lämna över nycklarna till polisen så att denne själv får flytta bilen genom att köra upp på trottoaren? Tänker mig att till syvende och sist så kan jag inte gå fri från ansvar vid en ev olycka vid trottoarkörning, även om jag uppmanas att följa polismans tecken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det brott som normalt sett skulle bli aktuellt om man kör på trottoaren och en olycka sker är vårdslöshet i trafik, 1 § trafikbrottslagen. I ditt fall skulle inte det bli aktuellt eftersom, precis som du säger, du handlat på polismans uppmaning och därmed inte kan anses varit vårdslös.

Om man omedvetet kör på någon så att personen dör eller skadas är det brotten vållande till annans död eller vållande till annans kroppsskada man kan dömas för, 3 kap 7-8 § brottsbalken. För att dömas för dessa brott krävs dock att man varit oaktsam. I en sådan oaktsamhetsbedömning tar man hänsyn till alla relevanta omständigheter. Att köra på trottoaren utan att uppmanas att göra så av polisen och utan att köra extremt försiktigt kan innebära att man är oaktsam. Om man däremot följer polisens anvisning och kör försiktigt ska det mycket till för att man ska betraktas som oaktsam. Hade ett barn sprungit ut i vägen och blivit påkört, trots att du kört väldigt försiktigt och efter polisens anvisning, är min bedömning att du inte skulle dömas för brott.

Du kan med andra ord gå fri från ansvar i en sån situation du beskriver, om du kör försiktigt och efter polismannens inrådan. Det är dock ditt ansvar att köra så försiktigt som situationen kräver.

Hoppas du fått svar på din fundering!

Med vänliga hälsningar,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo