Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

En privatperson har satts i konkurs pga en obetald skuld av ett lån (revers finns) som mitt aktiebolag gett. Gäldenären är alltså en privatperson och borgenären ett aktiebolag. Enligt ett separat avtal har han pantsatt aktier i tre olika bolag som han äger som säkerhet för lånet. Ett av bolagen driver han fortfarande genom bulvaner, han har hoppat av styrelsen men hans syster sitter där nu. Trots olika uppmaningar har han aldrig lämnat aktieboken till oss, varken han eller hans syster. Jag har även tredskodom på skulden i tingsrätten som är kopplad till panten/säkerheten.

Frågan är om vi kan driva en process för att ta över bolaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du erhållit aktier i pant och undrar nu om du kan ta panten för att "ta över bolaget".

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur en giltig pantsättning av aktier sker och slutligen hur du kan gå tillväga för att lösa in panten.

Vad krävs för giltig pantsättning av aktier?

För att pant ska vara giltig krävs att panten har "traderats" dvs utväxlats mellan parterna eller att någon form av registrering gjorts. För att aktier ska anses såsom giltig pant krävs att man antingen erhåller aktiebreven, 2) har fört anteckning i aktieboken om att aktierna är pantsatta, alternativt 3) begär att det görs en sådan anteckning om man själv inte innehar aktieboken

Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda är panten giltig.

Vad kan du göra för att lösa in panten?

Om det är så att skulden är förfallen till betalning har du rätt att lösa in panten. Aktier behandlas såsom vilken lös egendom som helst. Huvudregeln är att patentinnehavaren ska sälja denna till tredje-man för att få betalt för sin fordran.

Huruvida man får tillägna sig pant (det vill säga behålla panten för sig självt) är en omdiskuterad fråga. Särskilt vad gäller aktieposter som ger betydande inflytande.

Slutsats

Det finns alltså begränsningar i din möjlighet att "ta över bolaget" genom att tillägna dig aktierna. Huvudregeln är att pant ska realiseras, dvs säljas till tredje-man i syfte att få sin fordran betald. Det syftar till att pantsättaren är berättigad eventuellt överskott (jfr 37 § avtl). Jag kan tyvärr inte ge ett konkret svar på din fråga med anledning av att rättsläget är oklart vad gäller tillägnelse av aktier såsom pant.

Om du önskar få en grundligare utredning eller har eventuella följdfrågor är du välkommen att kontakta mig här: andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo