Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Har ett barn på 19 år rätt till både underhållsbidrag som den ena föräldern betalar och aktivitetsersättning som betalas ut av försäkringskassan? Barnet går på gymnasiet och har en diagnos. Barnet kommer få mellan 7000-9000 i aktivitetsstöd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som huvudregel behöver föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st föräldrabalken).

Detta innebär att barnet har rätt till underhållsbidrag just på grund av att barnet är över 18 år och studerar på gymnasiet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1211)
2020-12-02 Vem kan bli riksdagsledamot?
2020-12-01 Vem kan bli talman?
2020-12-01 Kan man avsätta talmannen?
2020-11-30 Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?

Alla besvarade frågor (86938)