Kan man förtala företag och får man spela in samtal?

FRÅGA
Hej! Gäller förtal endast gentemot personer eller gäller det även mot instanser? Att man kan få skadestånd för att man ger exempelvis en skola ett dåligt rykte om man går ut i media med felaktigheter dem gjort? Hur ser reglerna ut gällande att samla bevis? Får man spela in samtal exempelvis, om man själv är en av parterna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du dels undrar över om man kan förtala annat än personer och dels om det är lagligt att spela in samtal som man själv deltar i. Det korta svaret på frågorna är att det inte går att förtala annat än personer och det finns inte heller något förbud mot att spela in samtal som man själv deltar i. Med det sagt finns det ändå vissa saker som är bra att ha koll på och jag går därför i det följande igenom reglerna lite mer detaljerat.

Reglerna om förtal och olovlig avlyssning återfinns i brottsbalken (hädanefter förkortat BrB).

Förtal kan bara begås mot personer

Enligt lagtexten ska den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömas för förtal. För detta brott kan man dömas till böter och, om brottet är grovt, till fängelse i upp till två år. (5 kap. 1 och 2 § BrB)

Förtalsreglerna tar sikte på att brottet begås mot en levande person och kan således inte tillämpas i det fall någon skulle begå motsvarande agerande mot ett företag. Med andra ord är det som skulle vara brottsligt om det sades om en levande person, inte brottsligt om det sägs om ett företag.

Något som man bör ha i åtanke är dock att det finns ett rättsfall (NJA 1950 s. 250) där det ansågs så pass svårt att skilja ett företag från en person att ett nedsättande uttalande om företaget ändå ledde till att det sågs som ärekränkning av person. I det fallet rörde det sig dock om en person vars namn stod i företagsnamnet.

Vill du läsa mer om förtal har jag skrivit mer om det här.

Det är lagligt att spela in samtal så länge du själv deltar i det

Det är fullt tillåtet att spela in samtal förutsatt att man själv deltar i det. För att du ska kunna straffas för att ha spelat in ett samtal krävs det att du har gjort det olovligen. Agerandet att spela in någon blir dock lovlig så fort det finns ett samtycke från någon som kan anses ha rätt att förfoga över meddelandet. Den som deltar i ett samtal är ett exempel på en sådan person som har rätt att förfoga över meddelandet – vilket alltså innebär att den som spelar in ett samtal som denne själv deltar i, inte kan straffas för inspelandet. (4 kap. 9 a § BrB)

Så länge man själv deltar aktivt i samtalet spelar det alltså ingen roll om den man pratar med är medveten om inspelningen eller inte.

Vill du läsa mer om olovlig avlyssning har jag skrivit mer om det här.

Jag hoppas att du fick hjälp med dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95801)