Får företag spela in telefonsamtal?

Min man anlitade ett företag för att rensa vårt avlopp. Min man har inte Svenska som modersmål.

Rensningen tog 35 minuter och när fakturan kom hade de fakturerat för två timmar och rotavdrag på hela summan. Min man ringde dit och de skickade då en ljudfil som de spelat in. På ljudfilen uppger min man sitt personnummer och kvinnan säger att de debiterar två timmar, vilket min man inte förstått.

Är det lagligt att spela in samtal på detta sätt utan att informera kunden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga består av två delar, dels om det är lagligt för företag att spela in samtal, och dels om det gör någon skillnad att kunden uppger sitt personnummer i det inspelade samtalet. Det lagrum som aktualiseras när det handlar om inspelning av samtal är 4 kap. 9 a § brottsbalken. Är du bara ute efter en snabb överblick finns en sammanfattande del i slutet.

Är det lagligt att spela in samtal?

Det är fullt tillåtet att spela in samtal förutsatt att man själv deltar i det. För att någon ska kunna straffas för att ha spelat in ett samtal krävs det att denna har gjort det olovligen. Handlingen att spela in någon blir dock lovlig om det finns ett samtycke från någon som kan anses ha rätt att förfoga över meddelandet. Den som deltar i ett samtal är ett exempel på en sådan person som har rätt att förfoga över meddelandet.

Detta innebär att den som spelar in ett samtal som denne själv deltar i inte kan straffas för inspelandet. Så länge man själv deltar aktivt i samtalet spelar det heller ingen roll om den man pratar med är medveten om inspelningen eller inte.

Är det lagligt att spela in samtal som innehåller personuppgifter?

Det man måste tänka på om man har spelat in ett samtal där det går att identifiera någon av personerna i samtalet är att lagringen av inspelningen måste ske lagenligt. Alla personuppgifter som lagras måste således behandlas korrekt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det alltså lagligt att spela in samtal så länge man själv deltar i det. Det spelar då ingen roll om den andra samtalsparten är medveten om det eller inte.

Om det går att identifiera någon av personerna i samtalet måste lagring av personuppgifterna ske i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik NygrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo