Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?

2021-04-07 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Det är så att idag körde jag min bil in på en gata i tillåten hastighet. Jag skulle sedan göra en högersväng men då svänger en annan bil ut och jag får väja lite, åker då upp på kanten och in i en hastighetsskylt som välter. Sedan backar jag ut och ska köra vidare till parkeringen men känner då mig lite skakig och chockad och missar då bromsen och åker upp på ännu en kant och en liten kulle. Hela bilens framsida gick sönder. Lite senare kommer polis till plats och tar ett förhör med mig där dem frågar om jag erkänner. Vid detta läget svarade jag ja, jag förklarar allt som hände och skriver sedan på ett papper om att jag fått ta del av information. De har anmält mig för vårdslöshet i trafik. Vad händer nu? Kan jag ta tillbaka mitt erkännande och kommer jag bli av med körkortet?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att börja med att förklara vad som gäller om man vill ta tillbaka ett erkännande av brott. Sedan kommer jag att gå igenom vad som krävs för att man ska kunna förlora körkortet. Till sist kommer jag göra en prognos för vad som kan komma att hända i din situation.

Kan man ta tillbaka ett erkännande?

Regler kring erkännande av brott finns i Rättegångsbalken (RB).

Ett erkännande i brottmål är inte bindande för domstolen och domstolen är fri att avgöra om de lägger erkännandet till grund för en dom, och i så fall hur stor vikt de lägger vid erkännandet (35 kap. 3 § RB). Detta innebär att domstolen kan välja att frikänna även om den åtalade har erkänt brottet.

Om man har erkänt ett brott så har man alltid rätt att ta tillbaka sitt erkännande. Domstolen kan dock ändå ta med erkännandet i sin bedömning, men ett återkallat erkännande borde inte ensamt kunna utgöra grund för en fällande dom. För en fällande dom krävs det troligen annan bevisning utöver erkännandet.

Vad krävs för att man ska kunna bli av med sitt körkort?

Regler om när man kan bli av med körkortet finns i körkortslagen (KörkL) och regler om vårdslöshet i trafik finns i lagen om straff för vissa trafikbrott (TFL).

Körkortet kan dras in på grund av vårdslöshet i trafik, men endast om vårdslösheten har varit grov (5 kap. 3 § första punkten KörkL). Exakt var gränsen går mellan normal vårdslöshet och grov vårdslöshet är inte helt klart, utan man måste bedöma detta genom att titta på alla omständigheter vid brottet. Ett exempel på vad som kan räknas som grov vårdslöshet är om föraren har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § andra stycket TFL).

Körkortet kan även dras in om man har brutit mot någon regel som är väsentlig för säkerheten i trafiken (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Några exempel på vad detta kan vara är att man kört mot rött ljus, inte stannat vid stopplikt eller kört för fort.

Min bedömning är att du inte har gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och därför inte kan förlora körkortet på den grunden. Detta grundar jag på att du höll tillåten hastighet, samt att polisen inte har anmält dig för grov vårdslöshet i trafik.

Jag tolkar din beskrivning av händelseförloppet som att du har följt alla trafikregler. Förutsatt att du inte bröt mot stopplikt eller bröt mot någon annan regel som är viktig för säkerheten i trafiken när du svängde så är min bedömning att risken väldigt låg för att du skulle bli av med körkortet på den grunden.

Andra påföljder som skulle kunna bli aktuella

Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter (1 § TFL). Man kan få minst 30 och högst 150 dagsböter. Storleken på dessa bedöms med hänsyn till den åtalades ekonomi, men kan minst bli 50 kr och högst 1000 kr per dagsböter (25 kap. 2 § brottsbalken).

Sammanfattning

Du kan dra tillbaka ditt erkännande, men en domstol skulle ändå kunna väga in ditt erkännande i domen. Men ett återkallat erkännande får mindre betydelse i bedömningen än ett erkännande som man inte drar tillbaka. Enligt min bedömning är det osannolikt att du skulle bli av med körkortet, men om du skulle bli dömd för vårdslöshet i trafik så kan du bli straffad med böter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva Lindsjö
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?