Kan man förlora företrädesrätt till återanställning om man tackar nej till omplacering?

Hej.

Jag arbetar kommunalt och vi har nu blivit informerade om uppsägning pga arbetsbrist. Jag har arbetat hos kommunen i mer än 12 mån och det avser en tillsvidareanställning. Kommunen har under dagarna erbjudit mig en omplacering och jag har valt att tacka nej till tjänsten. I det uppsägningsavtalet jag nu skrivit under står det att jag inte har företrädesrätt till återanställning pga arbetsbrist.

Enl 25 § LAS har en arbetstagare rätt till återanställning efter en uppsägning pga arbetsbrist...

Kan kommunen neka mig företrädesrätt till återanställning om jag har nekat en omplacering vid en uppsägning? Om nej är det något som kan ha förhandlats med facken eller ingått i kollektivavtalet eller andra bestämmelser?.

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Frågan berör det som inom arbetsrätten benämns som omplacering samt företrädes rätt. Dessa frågor regleras i lag om anställningsskydd (LAS). LAS är tillämplig på alla arbetsplatser oavsett om man arbetar inom privat eller offentlig sektor.

27 § 3 st LAS

Om arbetstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäligen borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt (27 § 3 st LAS). Detta innebär att du som arbetstagare inte kan avvisa ett godtagbart erbjudanden för att istället vänta tills en "bättre" anställningar erbjuds. En arbetstagare har dock rätt att avvisa oskäliga arbetserbjudanden utan att förlora sin företrädesrätt. Vad som är att anses som oskäligt har undersökts i praxis. Slutsatsen är dock att vad som är oskäligt kan variera väsentligt från fall till fall.

Slutsats

Ja, kommunen kan neka dig företrädesrätt till återanställning om du tackar nej till ett skäligt erbjudande vid omplacering.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000