Kan man förlora ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige om man reser från Sverige?

2021-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
En person har tidsbegränsad uppehållstillstånd, som gäller 5 år. Han fått det 2018.Sedan han flyttade till sitt land och fortfarande är där. Kan han förlora sin uppehållstillstånd??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om man kan förlora ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige om man reser utomlands en längre tid.

Det finns två typer av uppehållstillstånd enligt lag. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och ett permanent uppehållstillstånd, (2 kap. 4 § utlänningslagen). Ett permanent uppehållstillstånd innebär att personen har rätt att bo och arbeta i Sverige under en obegränsad tid. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär däremot att personen har rätt att stanna i Sverige under en begränsad tid.

Med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan personen resa in och ut ur Sverige under tiden som det tidsbegränsade uppehållstillståndet är giltigt. Åker personen från Sverige måste denne ha ett giltigt pass och ett uppehållstillståndskort för att kunna återvända till Sverige. Uppehållstillståndskortet är ett bevis för personens uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga bevis för att personen har rätt att vistas i Sverige. För en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet lika länge som tillståndet. Så länge personen återvänder till Sverige innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut kommer personen inte ha några problem att återvända till Sverige och kommer inte att riskera att förlora sitt uppehållstillstånd endast med anledning av att personen inte befinner sig i Sverige. Det finns således inget krav på att personen måste befinna sig i Sverige under hela uppehållstillståndstiden. Uppehållstillståndet ger istället personen rätt att vistas i Sverige under hela uppehållstillståndstiden.

Om det tids­be­grän­sade uppe­hålls­till­stånd slutar gälla

Om personen har rest utanför Sverige och uppehållstillståndet hinner gå ut när personen är utomlands kommer uppehållstillståndet inte längre vara giltigt. Då måste personen ansöka om ett nytt uppehållstillstånd om personen vill resa tillbaka till Sverige. Personen ansöker då om uppehållstillstånd i det land där denne bor och tillståndet ska vara klart innan personen reser tillbaka till Sverige. Informationen är hämtad från Migrationsverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96475)