Kan man förlänga en provanställning mer än 6 månader?

Hej

Kan jag förlänga en provanställning som närmar sig 6 månader om jag fortfarande är osäker på personen, eller finns det andra alternativ annars som tex visstidsanställning eller annat?

Med vänlig hälsning,

Janne Åhrberg

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i Lag om anställningsskydd (LAS)

Provanställning

regler om provanställning återfinns i 6 § LAS där det framgår att en provanställning inte får vara mer än sex månader. I vissa situationer kan dock denna period förlängas ytterligare om det ske i samspel mellan fackorganisationen och arbetsgivaren.

Provanställningen på sex månader kan också förlängas över dessa 6 månader om prövobehov fortfarande kan anses föreligga. Prövobehov kan anses föreligga om arbetstagaren har haft omfattande frånvaro genom sjukdom eller föräldraledighet under provanställningen. Denna förlängning av prövotiden får dock aldrig överstiga arbetstagarens frånvarande tid under provanställningen

Om en provanställning inte avbryts av någon av parterna så övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning enligt 6 § 2 st LAS. Enligt 31 § LAS så måste besked om att avbryta provanställningen ges minst två veckor innan prövotiden har löpt ut.


Tidsbegränsad anställning

Om ni inte kan förhandla fram en längre prövotid med facket så kan ni istället erbjuda arbetstagaren en allmän visstidsanställning (5 § LAS), det vill säga en tidsbegränsad anställning. Ni kan då avbryta provanställningen innan den är slut och därefter erbjuda en visstidsanställning till arbetstagaren istället.

En visstidsanställning upphör när den avtalade anställningstiden löpt ut eller då arbetet är slutfört enligt 4 § 2 st LAS. Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning inte kan avslutas i förväg genom en uppsägning utan endast genom uppsägning.

Men du kan som arbetsgivare formulera det tidsbegränsade anställningsavtalet så att anställningen gäller "dock längst till och med" eller en liknande formulering för att på så sätt även ges möjlighet att kunna avsluta arbetstagarens tidsbegränsade anställning genom en uppsägning.


Hoppas du fick svar på dina frågor!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000