Kan man förhindra att ens barnbarn ärver istället för den avlidne bröstarvingens make/maka?

Om bröstarvingen avlider före sin dementa förälder - hur kan man förhindra att barnbarnen ärver istället för make/maka?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om arvsfördelningen när bröstarvingens förälder i sin tur avlider efter att bröstarvingen redan gjort det. Jag utgår från att mor-/farföräldern inte är gift.

Eventuellt två alternativ – arvsavsägelse och arvsavstående

Inledningsvis kan jag nämna att barnbarnen enligt lag har en rätt till arvet, vilket jag utvecklar i avsnittet nedan. Det finns två alternativ för att barnbarnen trots denna rätt inte ska ärva efter mor-/farföräldern men dessa alternativ kräver agerande från barnbarnen. Det första alternativet är arvsavsägelse, vilket innebär att de avsäger sig rätten att ärva från arvlåtaren, dvs. mor-/farföräldern, (se 17 kap. 2 § ärvdabalken, ÄB). Detta går bara att göra när mor-/farföräldern är vid liv då det krävs att barnbarnen skriftligen meddelar mor-/farföräldern om arvsavsägelsen. Det ska dock nämnas att underåriga inte får avsäga sig arv. Om arvsavsägelsen innebär att man avsäger sig sin laglott (vilket den gör i detta fall), gäller den bara om bröstarvingen (eller barnbarnen) får skälig ersättning. Avsägelsen gäller även gentemot barnbarnens avkomlingar. Säg att barnbarnet avlider före mor-/farföräldern, då kommer en arvsavsägelse från barnbarnet innebära att dennes avkomlingar inte kan ärva någon från mor-/farföräldern.

Arvsavstående är något barnbarnen gör efter att mor-/farföräldern avlidit. För att det ska vara giltigt krävs det att arvsavtåendet är skriftligt och lämnas in senast i samband med bouppteckningen. Det ställs inte lika många krav som för arvsavsägelse och därför är nog arvsavstående det lämpligaste i detta fall då man bl.a. slipper betala skälig ersättning. Den gäller dock exempelvis inte mot barnbarnens avkomlingar så om barnbarnet avstår kan istället barnbarnets avkomling få ärva efter mor-/farföräldern. Som sagt kräver dessa alternativ att barnbarnen vill avstå/avsäga sig rätten till arv samt skriftligen gör det. Om barnbarnen inte avstår/avsäger sig rätten till arvet går det inte att förhindra barnbarnens rätt till arv men den går att begränsa enligt nedan.

Om alternativen ovan inte är aktuella går det inte att förhindra barnbarnens rätt till arv men den går att begränsa

Eftersom bröstarvingen avlidit kommer dennes barn träda in i bröstarvingens ställe och ärva efter sin mor-/farförälder, (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvinge (och barnbarn som träder i dess ställe) har enligt lag rätt till laglott som utgör hälften av arvslotten, (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom denna lagstadgade rätt inte går att testamentera bort (av mor-/farföräldern) går det inte att förhindra att barnbarnen ärver efter mor-/farföräldern. Däremot kan mor-/farföräldern genom testamente förordna att barnbarnen endast får bröstarvingens laglott och därmed testamentera resten av pengarna till bröstarvingens make/maka.

Ovan har jag använt begrepp som laglott och arvslott samt skrivit att laglotten utgör hälften av arvslotten men vad är arvslotten då? Det är den del av kvarlåtenskapen (den avlidnes egendom minus skulder) som en bröstarvinge har rätt att ärva.

Konkreta exempel som belyser det ovanstående

Om kvarlåtenskapen utgör 1 miljon och det bara är en bröstarvinge utgör dennes arvslott 1 miljon medan dennes laglott utgör 500 000 kr. Om det är två bröstarvingar utgör varsin arvslott 500 000 kr medan laglotten utgör 250 000 kr.

Nästa scenario: Kvarlåtenskapen efter mor-/farföräldern utgör 1 miljon och vi har en bröstarvinge med två barn (alltså två barnbarn). Mor-/farföräldern har i testamente förordnat om att bröstarvingen endast ska ärva sin laglott och att resten ska gå till bröstarvingens make/maka. Då är bröstarvingens arvslott 1 miljon och laglotten 500 000 kr (som ovan) men barnbarnen kommer att få dela på bröstarvingens laglott så de får 250 000 kr. 500 000 kr går då till bröstarvingens make/maka.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”